Mike Kendrick — Resting songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Resting" van Mike Kendrick.

Songteksten

I rest in the finished
work of Christ
His work is my foundation
I press in to Him
the Lion who became a Lamb
He saved me
and paid for me
He gave me new life
Though I was far
away from Him
He drew me to His side
I stood at the cross
ashamed in my sin
My life was sinking sand
But now I rejoice
in God, My Savior
And trust His redeeming plan
He saved me
and paid for me
He gave me new life
Though I was far
away from Him
He drew me to His side
Hallelujah, Hallelujah
He drew me to His side
Hallelujah, Hallelujah
I’m resting in Messiah
He saved me
and paid for me
He gave me new life
Though I was far
away from Him
He drew me to His side
Hallelujah, Hallelujah
He drew me to His side
Hallelujah, Hallelujah
I’m resting in Messiah
Hallelujah, Hallelujah
He drew me to His side
Hallelujah, Hallelujah
I’m resting in Messiah
I’m resting in Messiah

Songtekstvertaling

Ik rust in het einde
werk van Christus
Zijn werk is mijn stichting.
Ik druk naar hem toe.
de Leeuw die een Lam werd
Hij heeft me gered.
en betaalde voor mij
Hij gaf me een nieuw leven.
Hoewel ik ver weg was.
weg van hem.
Hij trok me naar zijn zijde.
Ik stond aan het kruis.
beschaamd in mijn zonde
Mijn leven was zand aan het laten zinken.
Maar nu verheug ik me
in God, mijn Redder.
En vertrouw op zijn verlossingsplan.
Hij heeft me gered.
en betaalde voor mij
Hij gaf me een nieuw leven.
Hoewel ik ver weg was.
weg van hem.
Hij trok me naar zijn zijde.
Halleluja, Halleluja
Hij trok me naar zijn zijde.
Halleluja, Halleluja
Ik rust in Messias.
Hij heeft me gered.
en betaalde voor mij
Hij gaf me een nieuw leven.
Hoewel ik ver weg was.
weg van hem.
Hij trok me naar zijn zijde.
Halleluja, Halleluja
Hij trok me naar zijn zijde.
Halleluja, Halleluja
Ik rust in Messias.
Halleluja, Halleluja
Hij trok me naar zijn zijde.
Halleluja, Halleluja
Ik rust in Messias.
Ik rust in Messias.