Meshuggah — Sane songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sane" van Meshuggah.

Songteksten

Come and hear my twisted lies
The way I bend and falsify
A master of deception
User of an untrue smile
A rapist of the truth
Adapting it to fit my cause
I’m the human lie
A sad composition of all things vile
Come read my tainted lies
Lies
Come see my wretched, tainted mind
Bury, cover up, repress
I betray the people i possess
Whatever enemy, I’ll disable with mendacity
I make my way, extend my ground
I clear my future path
When it comes to joys, manipulation is my game of choice
How I shine
The perfect freak
Confide in me
Me
Believe
In me
My intentions: soon you will see
The sway of my scheme, imposed upon all
Come follow me, my puppets to be
I’ll attach my strings
Manipulation begins
Sane
Me
Sane
Me
Sane
Me
Sane
Me
I’m the way
I’m the truth
Gather with me
I’m the future guide
Sane
Me
Sane
Me
Gather with me
Join my ministry
I’m the way
The future guide
I’m the self-acclaimed God of wicked games
Sinister, repugnant bringer of pain
Pain

Songtekstvertaling

Kom en hoor mijn verdraaide leugens
De manier waarop ik buig en vervals
Een meester van bedrog
Gebruiker van een onware glimlach
Een verkrachter van de waarheid
Aanpassen aan mijn doel
Ik ben de menselijke leugen.
Een trieste compositie van alle dingen verachtelijk
Kom mijn bedorven leugens lezen
Liggen
Kom kijken naar mijn ellendige, bedorven geest
Begraven, bedekken, onderdrukken
Ik verraad de mensen die ik bezit.
Welke vijand dan ook, ik schakel hem uit met leugenachtigheid.
Ik maak mijn weg, breid mijn grond uit
Ik maak mijn toekomstige pad vrij.
Als het op vreugde aankomt, is manipulatie mijn keuze.
Hoe ik straal
De perfecte freak
Vertrouw me.
Ik
Geloven
In mij
Mijn intenties: binnenkort zult u zien
De invloed van mijn plan, opgelegd aan iedereen
Kom, volg mij, mijn marionetten zullen zijn
Ik zal m ' n snaren vastmaken.
Manipulatie begint
Gezond
Ik
Gezond
Ik
Gezond
Ik
Gezond
Ik
Ik ben de weg
Ik ben de waarheid.
Kom bij me staan.
Ik ben de toekomstige gids.
Gezond
Ik
Gezond
Ik
Kom bij me staan.
Sluit je aan bij mijn bediening.
Ik ben de weg
De toekomstige gids
Ik ben de God van de gemene spelletjes.
Sinistere, weerzinwekkende brenger van pijn
Pijn