Meshuggah — Neurotica songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Neurotica" van Meshuggah.

Songteksten

Subdued and repressed
A son of the vortex in faceless progress
Coaxing, tugging, grinding
So elevated, so god
Refit this vessel of confusion to bring the eloquence of the mute
Incorporate this forfeit cause
Assimilate and fake it mine
I bow my head and taste the lies that i’m fed
All to claim my reward
Master and servant
One for all and all for none
Ignorant to the distant hymns of chaos
The progressive stand before me
Their eyes fixed in the distance
Default to conform to the new
They animate me
In confidence i thrive
My reign: supremacy
I speak no word unheard
Re-motivate me
I’m all there is to be
An omnipotent being so complete in my diversity
Ripples race across across my eyes
Breaking out in acid sweat
Wills shrivel and crack
Disintegration of my inner self
I find the substance lost
A shed shell
A being of disgust
Done is the cleansing
Complete is the surgery of the soul
Step inside and taste the shackling thoughts that devour all confidence
Realizing i’m lost
Being no more than a mutt with a fake pedigree
Stillborn soul shaped and molded
I can live an eternity in a minute’s time
A borrowed talent filled with copied goals
The carcass of hope lies dead beneath the fabric of dreams
Facing the truth within the mirror of souls
Ha ha!
This is what i’ve become
Always been in this emancipated state
Battered and numb
Just a mindscape fit for illusion to make fear into reign and fulfillment of
pain
Kneeling in permanent solitude
The minions of inside claim me
Re-animate me
'Cause i was once alive
Defeat smears out my focus
Consciousness subsides
Unmotivated
Beheld by scorching eyes
Infinity stares back at me
The surging darkness coils to strike

Songtekstvertaling

Onderdrukt en onderdrukt
Een zoon van de vortex in gezichtsloze vooruitgang
Samentrekken, trekken, malen
Zo verheven is Allah.
Weerleg dit vat van verwarring om de welsprekendheid van de doofstomme te brengen
Incorporeer deze verbeurdverklaring
Assimileer en doe alsof het van mij is.
Ik buig mijn hoofd en proef de leugens die me gevoerd worden.
Allemaal om mijn beloning op te eisen.
Meester en dienaar
Eén voor allen en allen voor niemand
Onwetend voor de verre hymnen van chaos
De progressieve stand voor mij
Hun ogen gefixeerd in de verte
Standaard om te voldoen aan de nieuwe
Ze animeren me
In vertrouwen gedij ik
Mijn Heerschappij: suprematie
Ik spreek geen woord ongehoord.
Re-motiveer me
Ik ben alles wat er is
Een almachtig wezen zo compleet in mijn diversiteit
Rimpelingen komen over mijn ogen.
Uitbreken in zuur zweet
Wills verschrompelen en kraken
Desintegratie van mijn innerlijke zelf
Ik vind de stof verloren
Een schuurtje
Een wezen van walging
Gedaan is de reiniging
Compleet is de operatie van de ziel
Stap naar binnen en proef de ketende gedachten die alle vertrouwen verslinden
Realiseren dat ik verdwaald ben
Niet meer zijn dan een bastaard met een nep stamboom
Doodgeboren ziel gevormd en gevormd
Ik kan een eeuwigheid in een minuut leven.
Een geleend talent gevuld met gekopieerde doelen
Het karkas van hoop ligt dood onder de stof van dromen
De waarheid onder ogen zien in de spiegel van zielen
Ha ha!
Dit is wat ik geworden ben.
Altijd in deze geëmancipeerde staat geweest.
Gehavend en gevoelloos
Alleen een mindscape die geschikt is voor illusie om angst te laten regeren en vervulling van
pijn
Knielend in permanente eenzaamheid
De volgelingen van binnen claimen me.
Reanimeer me
Want ik leefde nog.
Verlies smeert mijn focus.
Bewustzijn daalt
Ongemotiveerd
Door gloeiende ogen
Infinity staart terug naar mij.
De stijgende duisternis spoelen om toe te slaan