Meshuggah — Futile Bread Machine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Futile Bread Machine" van Meshuggah.

Songteksten

An even stobe
A pulse of flashing
Hatelights of synthetic souls
Massproduced, hammered into shape
A sign of times
Dreams turn into systems
A new way — a new breed
Implanted in our minds
Here I am — in the hand of a sterile hate — the new control
I can not wake — I’m not asleep
New intelligence arise in emptied bodies
Turgid flesh tested through eternal existence
Do not know codes mother machine
Genocide now scorn, a dying race
Evolution in reverse
Now it’s time for me — changing
What am I to be — contorted
An eternity defeated
Programmed to appease you
We’re symbols of perfection
Humanoids runed by your laws:
Destroy-erase-improve
Lesson first: submission
We’re docile servant dogs
Our leashes are your limbs
Computed deep within
See me, be me Same contents — same machine
Same contents — same machine
The currency of ours no more flesh and bone
We are to be unaware of what we have been before
.contorted
An eternity defeated.
Future breed machine!

Songtekstvertaling

Een even stobe
Een knipperende puls
Hattelights van synthetische zielen
Massaproductie, in vorm gehamerd
Een teken van tijden
Dromen veranderen in systemen
Een nieuwe manier-een nieuw ras
Geïmplanteerd in onze geest
Hier ben ik — in de hand van een steriele haat — de nieuwe controle
Ik kan niet wakker worden — Ik slaap niet
Nieuwe intelligentie ontstaat in lege lichamen.
Turgidevlees getest door eeuwig bestaan
Ken geen codes moeder machine
Genocide nu minacht, een uitstervend ras
Ontwikkeling omgekeerd
Nu is het tijd voor mij — veranderen
Wat moet Ik worden-verwrongen
Een eeuwigheid verslagen
Geprogrammeerd om je te sussen
We zijn symbolen van perfectie.
Humanoïden die door uw wetten worden geleid:
Vernietigen-wissen-verbeteren
Eerste les: indiening
We zijn volgzame diensthonden.
Onze riemen zijn jouw ledematen.
Berekend diep van binnen
Zie mij, wees mij dezelfde inhoud-dezelfde machine
Zelfde inhoud-zelfde machine
De munt van ons geen vlees en botten meer
We moeten ons niet bewust zijn van wat we eerder zijn geweest.
.gecontracteerd
Een eeuwigheid verslagen.
Toekomstige ras machine!