Meshuggah — Elastic songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Elastic" van Meshuggah.

Songteksten

Assembled from dead, incompatible pieces
Livid fragments regenerated
Decomposing bits of organic matter brought to life, revived
A liquid, limbless, sickening shape
A faltering semi-floating cluster
Its sole purpose of creation
To burst the imagination blood surge
Defying the mould of human flesh
Smashing the wall of beliefs
A sight to bring insanity to all dimensional reality
Carved from thoughts unthought
Into a graphic, visible delusion of life
A twisted display of dehumanized features
By cells reflected, refracted
A frantic dancing of particles in pathetic attempt at rendering flesh
Swirling to project the illusion of shape, dimension, and mass
A walking translucent entity
Void, suspended
Inviolate by our rules
All standards of existence
An electrified vapor-cloud
A skein of bone and tissue
An atrocity
A liquid form unshaped to the organic norm
A mind not filled with thoughts
But a random, flickering static
A soulless creature un-alive
I’m the un-human elastic

Songtekstvertaling

Opgebouwd uit dode, onverenigbare stukken
Livid fragmenten geregenereerd
Ontbindende stukjes organisch materiaal die tot leven zijn gebracht, weer tot leven zijn gekomen.
Een vloeibare, kalkarme, ziekelijke vorm
Een wankelende semi-drijvende cluster
Het enige doel van de oprichting
Om de verbeeldingsbloedgolf te doorbreken.
De vorm van menselijk vlees trotseren
De muur van overtuigingen vernielen
Een aanblik om krankzinnigheid te brengen in alle dimensionale realiteit
Uitgehouwen uit onbedoelde gedachten
In een grafische, zichtbare waanidee van het leven
Een verdraaid beeld van ontmenselijking
Door gereflecteerde, gerefracteerde cellen
Een razend dansen van deeltjes in een zielige poging om vlees te maken.
Ronddraaiend om de illusie van vorm, dimensie en massa te projecteren
Een wandelende doorschijnende entiteit
Nietig, geschorst
Onaantastbaar door onze regels
Alle bestaansnormen
Een geëlektrificeerde damp-wolk
Een streng van bot en weefsel
Wreedheid
Een vloeibare vorm die niet in overeenstemming is met de organische norm
Een geest niet gevuld met gedachten
Maar een willekeurige, flikkerende ruis
Een zielloos schepsel dat niet leeft.
Ik ben het niet-menselijke elastiek.