Men Without Hats — This War songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "This War" van Men Without Hats.

Songteksten

When the sun beats down on the crewl cold ground
in the city that has no name
Where the clouds are black, and the cards are stacked
and everybody knows the game
Where the ice can snow, and the cold winds blow
the clouds come back for more
And then the sun pokes through, the sky turns blue
can’t even remember what we came here for
Sing!
When the sun beats down on the crewl cold ground
in the city that has no soul
Back when the world was round, and she made a sound
that suddenly took control
And now your blue swayed shoes haven’t payed their dues
hoping better sense would prevail
You try to turn the tide, try to look inside
Your looking for the holy grail
Sing!
Remind me what we’re here for
So that’s what it’s come to this war
When your heart beats down on the crewl cold ground
in the city that feels no pain
The only place to hide from the world outside
is buried inside your brain
And you can pick or choose, you can win or lose
everybody knows the score
And when your loves embrace leaves a bitter taste
keep coming back for more
Sing!
Remind me what we’re here for
So that’s what it’s come to this war
Remind me what we’re here for
So that’s what it’s come to this war
This war
This war
This war
This war
This war
This war
When the sun beats down on the crewl cold ground
When the sun beats down on the crewl cold ground
Sing!
Remind me what we’re here for
So that’s what it’s come to this war
Remind me what we’re here for
So that’s what it’s come to this war
This war
This war
This war
When the sun beats down on the crewl cold ground
When the sun beats down on the crewl cold ground
Sing!

Songtekstvertaling

Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
in de stad die geen naam heeft
Waar de wolken zwart zijn en de kaarten gestapeld zijn
en iedereen kent het spel
Waar het ijs kan sneeuwen, en de koude wind waait
de wolken komen terug voor meer
En dan steekt de zon door, de lucht wordt blauw
ik weet niet eens meer waarvoor we hier kwamen.
Zing!
Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
in de stad die geen ziel heeft
Toen de wereld rond was, maakte ze een geluid.
die plotseling de controle overnam
En nu hebben je blauwe schoenen hun schulden niet betaald.
ik hoopte dat het verstand zou zegevieren.
Je probeert het tij te keren, probeert naar binnen te kijken.
Je zoekt de Heilige Graal
Zing!
Waarom zijn we hier?
Dus dat is wat er in deze oorlog is gebeurd.
Wanneer je hart klopt op de kreupel koude grond
in de stad die geen pijn voelt
De enige plek om je te verbergen voor de buitenwereld
is begraven in je hersenen
En je kunt kiezen of kiezen, je kunt winnen of verliezen
iedereen kent de score.
En als je liefdes omhelzing een bittere smaak achterlaat
blijf terugkomen voor meer.
Zing!
Waarom zijn we hier?
Dus dat is wat er in deze oorlog is gebeurd.
Waarom zijn we hier?
Dus dat is wat er in deze oorlog is gebeurd.
Deze oorlog
Deze oorlog
Deze oorlog
Deze oorlog
Deze oorlog
Deze oorlog
Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
Zing!
Waarom zijn we hier?
Dus dat is wat er in deze oorlog is gebeurd.
Waarom zijn we hier?
Dus dat is wat er in deze oorlog is gebeurd.
Deze oorlog
Deze oorlog
Deze oorlog
Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
Als de zon onder gaat op de kreupel koude grond
Zing!