Men Without Hats — Living In China songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Living In China" van Men Without Hats.

Songteksten

They got the red book
They got the new look
The little people that are living in China
They got the answers to all the questions
All the little people that are living in China
The solution is revolution
For all the little people that are living in China
Got ping pong egg foo yung
All of the people that are living in China
What
Would Chairman Mao say
If he knew
What they’re doing to his wife today
What
Did China do?
She ordered out
For submarines instead of Chinese food
China
Fields of rice
Modern man
No longer evil, he’s in paradise
What
Did the Chairman want
A great big wall they could all watch orientals on What
Would Chairman Mao say
If he knew
What his people think of him today
Revolution is out of hand
The Gang Of Four
Try to make it as a western band
China
What do you need
You’ve got everything
From your scruffy head to dirty feet
China
Do you want to dance
You’re wearing makeup
And listening to Adam And The Ants
They’ve got the new look
They’ve got the red book
The little people that are living in China
They’re wearing no clothes
Collecting post cards
The little people that are living in China
The solution is revolution
All of the people that are living in China
Got ping pong, egg foo yung
All the little people that are living in China
They’re living in China
China
They’re living in China
China
Living in China

Songtekstvertaling

Ze hebben het Rode Boek.
Ze hebben de nieuwe look.
De kleine mensen die in China wonen
Ze kregen de antwoorden op alle vragen.
Alle kleine mensen die in China wonen
De oplossing is revolutie.
Voor alle kleine mensen die in China wonen
Ping pong egg Foo yung.
Alle mensen die in China wonen
Wat
Zou Voorzitter Mao zeggen
Als hij wist
Wat ze vandaag met zijn vrouw doen
Wat
Deed China dat?
Ze heeft besteld.
Voor onderzeeërs in plaats van Chinees voedsel
China
Rijstvelden
Moderne mens
Niet meer kwaad, hij is in het paradijs.
Wat
Wilde de voorzitter
Een grote muur waar ze allemaal naar kunnen kijken.
Zou Voorzitter Mao zeggen
Als hij wist
Wat vinden zijn mensen vandaag van hem?
De revolutie loopt uit de hand.
De Bende Van Vier.
Probeer het te maken als een westerse band
China
Wat heb je nodig?
Je hebt alles.
Van je schurftige hoofd tot vieze voeten
China
Wil je dansen?
Je draagt make-up.
En luisteren naar Adam en de mieren
Ze hebben de nieuwe look.
Ze hebben het Rode Boek.
De kleine mensen die in China wonen
Ze dragen geen kleren.
Postkaarten verzamelen
De kleine mensen die in China wonen
De oplossing is revolutie.
Alle mensen die in China wonen
Ping pong, egg foo yung.
Alle kleine mensen die in China wonen
Ze wonen in China.
China
Ze wonen in China.
China
Wonen in China