Men Without Hats — Live And Learn songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Live And Learn" van Men Without Hats.

Songteksten

I would walk the plank, swallow fire, rule the waves. I’d tangle line.
I would shoot the moon, kiss the sky, dam the cost, I’d pay the price.
I would walk the plank, swallow pride, reap the wind, I’d turn the tide.
I would shoot the moon, build a funeral pyre, break my heart in two,
burn it with desire to write the book to find a cure to sing the song that
saved the world
To learn to live at every turn when you live and learn
live and learn, live and learn, live and learn
When you live learning to give all your love in return
When you live, live and learn
I would walk the plank, roll the dice, spin the wheel,
I’d sacrifice everything I am and all that I could do And I’d do anything, I’d shoot the moon
To write the book to find a way to sing the song that saved the day
To learn to live at every turn when you live and learn
live and learn, when you live and learn, live and learn
When you live learning to give all your love in return
When you live, live and learn
Live, live and learn, When you live and learn, Live and learn,
When you live learning to give all your love in return
When you live, live and learn,
Live and learn

Songtekstvertaling

Ik liep over de plank, slikte vuur, regeerde over de golven. Ik zou de lijn verwarren.
Ik zou op de maan schieten, de hemel kussen, de kosten Dammen, ik zou de prijs betalen.
Ik zou over de plank lopen, trots slikken, de wind oogsten, het tij keren.
Ik schoot op de maan, bouwde een brandstapel, brak mijn hart in twee,
verbrand het met verlangen om het boek te schrijven om een remedie te vinden om het lied te zingen dat
de wereld gered
Om te leren leven bij elke bocht als je leeft en leert
leven en leren, leven en leren, leven en leren
Als je leert om al je liefde in ruil te geven
Als je leeft, leeft en leert
Ik liep over de plank, rol de dobbelstenen, Draai het wiel,
Ik zou alles opofferen wat ik ben en alles wat ik kon doen en ik zou alles doen, Ik zou op de maan schieten
Om het boek te schrijven om een manier te vinden om het lied te zingen dat de dag redde
Om te leren leven bij elke bocht als je leeft en leert
leven en leren, wanneer je leeft en leert, leeft en leert
Als je leert om al je liefde in ruil te geven
Als je leeft, leeft en leert
Leven, leven en leren, wanneer je leeft en leert, leeft en leert,
Als je leert om al je liefde in ruil te geven
Als je leeft, leeft en leert,
Leven en leren