Men Without Hats — Close To The Sun songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Close To The Sun" van Men Without Hats.

Songteksten

By the light of the moon I gazed at your face
It was the middle of June or maybe in may
I looked at you and you looked away
Like in a flower in bloom on a cold summer day
By the light of the moon I looked in your eyes
Not a moment too soon did I realize
The world is in tune it tells you no lies
Like a flower in bloom reaching up to the skies
Getting close to the sun
Close to the sun
Say goodbye this is your time to fly
Can’t find the reason why you should not go This is your time to fly go spread your wings on high
But make sure you don’t fly too close to the sun
Close to the sun
On a cold summer day you said your goodbyes
And you walked through that door for the very last time
You turned as you left and you whispered to me Always will we love and always will we be Close to the sun
Close to the sun
Say goodbye this is your time to fly
Can’t find the reason why you should not go This is your time to fly go spread your wings on high
But make sure you don’t fly too close to the sun
Say goodbye this is your time to fly
Can’t find the reason why you should not go This is your time to fly go spread your wings on high
But make sure you don’t fly too close to the sun
Close to the sun
Close to the sun
Close to the sun
Close to the sun

Songtekstvertaling

Bij het maanlicht keek ik naar je gezicht
Het was midden juni of misschien in mei.
Ik keek naar je en je keek weg.
Als in een bloem in bloei op een koude zomerdag
Bij het licht van de maan keek ik in je ogen
Geen moment te vroeg.
De wereld is in harmonie het vertelt je geen leugens
Als een bloem in bloei die naar de hemel reikt
Dicht bij de zon
Dicht bij de zon
Zeg maar gedag. dit is jouw tijd om te vliegen.
Ik kan de reden niet vinden waarom je niet moet gaan dit is je tijd om te vliegen spreid je vleugels op hoog
Maar zorg ervoor dat je niet te dicht bij de zon vliegt.
Dicht bij de zon
Op een koude zomerdag nam je afscheid.
En je liep voor de laatste keer door die deur.
Je draaide je om toen je wegging en je fluisterde tegen Mij altijd zullen we liefhebben en altijd zullen we dicht bij de zon zijn
Dicht bij de zon
Zeg maar gedag. dit is jouw tijd om te vliegen.
Ik kan de reden niet vinden waarom je niet moet gaan dit is je tijd om te vliegen spreid je vleugels op hoog
Maar zorg ervoor dat je niet te dicht bij de zon vliegt.
Zeg maar gedag. dit is jouw tijd om te vliegen.
Ik kan de reden niet vinden waarom je niet moet gaan dit is je tijd om te vliegen spreid je vleugels op hoog
Maar zorg ervoor dat je niet te dicht bij de zon vliegt.
Dicht bij de zon
Dicht bij de zon
Dicht bij de zon
Dicht bij de zon