Melanie Martinez — Cry Baby songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cry Baby" van Melanie Martinez.

Songteksten

You seem to replace
Your brain with your heart
You take things so hard
And then you fall apart
You try to explain
But before you can start
Those cry baby tears
Come out of the dark
Someone’s turning the handle
To that faucet in your eyes
They’re pouring out
Where everyone can see
Your heart’s too big for your body
It’s where your feelings hide
They’re pouring out
Where everyone can see
They call you cry baby
Cry baby
But you don’t fucking care
Cry baby, cry baby
So you laugh through your tears
Cry baby, cry baby
Cause you don’t fucking care
Tears fall to the ground
You just let them drown
You’re all on your own and
You lost all your friends
You told yourself that
It’s not you, it’s them
You’re one of a kind
And no one understands
But those cry baby tears
Keep coming back again
Someone’s turning the handle
To that faucet in your eyes
They’re pouring out
Where everyone can see
Your heart’s too big for your body
It’s where your feelings hide
They’re pouring out
Where everyone can see
They call you cry baby
Cry baby
But you don’t fucking care
Cry baby, cry baby
So you laugh through your tears
Cry baby, cry baby
Cause you don’t fucking care
Tears fall to the ground
You just let them drown
I look at you and
I see myself
I know you better
Than anyone else
I have the same faucet
In my eyes
So your tears
Are mine
They call me cry baby
Cry baby
But I don’t fucking care
Cry baby, cry baby
So I laugh through my tears
Cry baby, cry baby
Cause I don’t fucking care
Tears fall to the ground
I just let them drown
I just let them drown
Cry baby, cry baby

Songtekstvertaling

Je lijkt te vervangen
Je hersenen met je hart
Je neemt het zo moeilijk.
En dan val je uit elkaar
Je probeert het uit te leggen.
Maar voordat je kunt beginnen
Die huilende baby tranen
Kom uit het donker
Iemand draait de hendel om.
Naar die kraan in je ogen
Ze stromen naar buiten.
Waar iedereen kan zien
Je hart is te groot voor je lichaam.
Het is waar je gevoelens verbergen
Ze stromen naar buiten.
Waar iedereen kan zien
Ze noemen je huilbaby
Huil baby
Maar het kan je niet schelen.
Huil baby, huil baby
Dus je lacht door je tranen
Huil baby, huil baby
Want het kan je niet schelen.
Tranen vallen op de grond
Je laat ze verdrinken.
Je staat er alleen voor.
Je hebt al je vrienden verloren.
Dat zei je tegen jezelf.
Het ligt niet aan jou, maar aan hen.
Je bent uniek.
En niemand begrijpt
Maar die huilende baby tranen
Blijf terugkomen.
Iemand draait de hendel om.
Naar die kraan in je ogen
Ze stromen naar buiten.
Waar iedereen kan zien
Je hart is te groot voor je lichaam.
Het is waar je gevoelens verbergen
Ze stromen naar buiten.
Waar iedereen kan zien
Ze noemen je huilbaby
Huil baby
Maar het kan je niet schelen.
Huil baby, huil baby
Dus je lacht door je tranen
Huil baby, huil baby
Want het kan je niet schelen.
Tranen vallen op de grond
Je laat ze verdrinken.
Ik kijk naar jou en ...
Ik zie mezelf.
Ik ken je beter.
Dan wie dan ook.
Ik heb dezelfde kraan.
In mijn ogen
Dus je tranen
Zijn van mij
Ze noemen me cry baby
Huil baby
Maar het kan me niet schelen.
Huil baby, huil baby
Dus ik lach door mijn tranen
Huil baby, huil baby
Want het kan me niet schelen.
Tranen vallen op de grond
Ik liet ze verdrinken.
Ik liet ze verdrinken.
Huil baby, huil baby

Videoclip voor het nummer Cry Baby (Melanie Martinez)