Matt Maher — O Come, O Come Emmanuel songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "O Come, O Come Emmanuel" van Matt Maher.

Songteksten

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear
Rejoice, rejoice
Emmanuel shall come to thee, O Israel
O come, Thou wisdom from on high
Who orderest all things mightily
To us the path of knowledge show
And teach us in her ways to go
Rejoice, rejoice
Emmanuel shall come to thee, O Israel
Shall come to thee, O Israel
Rejoice, again, I say, rejoice
For unto us is born the Savior of the world
Take heart, oh weary soul, take heart
For help is on its way
And Holy is His name
Rejoice, rejoice
Emmanuel shall come to thee, O Israel
Holy is His name
Holy is His name

Songtekstvertaling

O kom, O kom, Emmanuel
En losgeld gevangen Israël
Die treurt hier in eenzame ballingschap.
Totdat de Zoon van God verschijnt
Verheug je, verheug je
Emmanuel zal tot u komen, o Israël
O kom, gij wijsheid van boven
Die alle dingen met grote macht bevelen.
Naar ons de weg van de kennis tonen
En ons leren hoe we moeten gaan.
Verheug je, verheug je
Emmanuel zal tot u komen, o Israël
Zal tot u komen, o Israël
Verheug je opnieuw, zeg Ik, verheug je
Want voor ons is geboren De Redder van de wereld
Neem het hart, o vermoeide ziel, neem het hart
Want hulp is onderweg.
En heilig is zijn naam
Verheug je, verheug je
Emmanuel zal tot u komen, o Israël
Heilig is zijn naam
Heilig is zijn naam