Mark Owen — Pieces Of Heaven songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Pieces Of Heaven" van Mark Owen.

Songteksten

Some people change,
Some stay the same,
Someone came into today,
Somewhere someone passed away,
And under a stone,
Just skin and bone,
No one wants to be alone,
When all we have is all we own,
What are all the voices saying?
Where are all you people going?
And if there’s a God,
Then why won’t he talk to me?
We cry, we learn,
We think about the things we’re crying for,
We try, we burn,
And then we try and try again,
When the troubles come,
When we’re not so strong
We need to breathe to carry on,
Still looking for pieces of heaven
Cat in a box,
Watching the clocks,
Chase my heart around the block,
Pictures of an astronaut,
And all the above,
Creatures in love,
Making plans then getting off,
Waiting for the rain to stop,
Where do words go when they’re spoken?
Why do some minds never open?
And if there’s a God,
Then why won’t he talk to me?
We cry, we learn,
We think about the things we’re crying for,
We try, we burn,
And then we try and try again,
When the troubles come,
When we’re not so strong
We need to breathe to carry on,
Still looking for pieces of heaven
Sweet dreams
Go under, over
Slipstream,
Above me We cry, we learn, we walk
We try, we burn, we talk
We cry, we learn, we walk
We try and we burn
When the troubles come,
When we’re not so strong
And we need to breathe to carry on Still looking for pieces of heaven
Still looking for pieces of heaven

Songtekstvertaling

Sommige mensen veranderen,
Sommige blijven hetzelfde.,
Er kwam vandaag iemand binnen.,
Ergens is iemand overleden.,
En onder een steen,
Alleen huid en bot,
Niemand wil alleen zijn.,
Als alles wat we hebben alles is wat we bezitten,
Wat zeggen alle stemmen?
Waar gaan jullie allemaal heen?
En als er een God is,
Waarom wil hij dan niet met me praten?
We huilen, we leren,
We denken aan de dingen waar we om huilen.,
We proberen, we branden,
En dan proberen we het opnieuw.,
Wanneer de vervloekingen komen,
Als we niet zo sterk zijn
We moeten ademen om door te gaan.,
Nog steeds op zoek naar stukken van de hemel
Kat in een doos,
Kijken naar de klokken,
Jaag mijn hart rond het blok,
Foto ' s van een astronaut,
En al het bovenstaande,
Verliefde wezens,
Plannen maken en dan uitstappen,
Wachten tot de regen stopt,
Waar gaan woorden heen als ze gesproken worden?
Waarom openen sommige geesten nooit?
En als er een God is,
Waarom wil hij dan niet met me praten?
We huilen, we leren,
We denken aan de dingen waar we om huilen.,
We proberen, we branden,
En dan proberen we het opnieuw.,
Wanneer de vervloekingen komen,
Als we niet zo sterk zijn
We moeten ademen om door te gaan.,
Nog steeds op zoek naar stukken van de hemel
Slaap lekker.
Ga onder, over.
Slipstream,
Boven me huilen we, leren we, lopen
We proberen, we verbranden, we praten.
We huilen, we leren, we lopen
We proberen en we branden
Wanneer de vervloekingen komen,
Als we niet zo sterk zijn
En we moeten ademen om te blijven zoeken naar stukken van de hemel.
Nog steeds op zoek naar stukken van de hemel