Mark Owen — My Life songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My Life" van Mark Owen.

Songteksten

Won’t somebody tell me Just what’s going on?
Won’t somebody hear me?
I can’t do right for wrong
Won’t somebody help me?
I feel I’ve come undone
There’s something going wrong
In my life, my life
She ripping out the heart
Tearing me apart, my life
Can anybody hold me Make everything alright?
Can anybody show me How to numb the pain inside?
Get me through the night
Baby’s turned the tide off my life, my life
She’s ripping out the heart
Tearing me apart
Pulling out the plug
I’m scarred from where she’s cut my life
(She stole my soul
She cuts me up)
Tearing up the pages that I’m from
Breaking up the ground I walk upon
Making my religion
And she can’t begin to understand
She cannot see
My life is in her hands

Songtekstvertaling

Wil iemand me vertellen wat er aan de hand is?
Wil iemand me horen?
Ik kan niet goed voor kwaad doen.
Wil iemand me helpen?
Ik voel dat ik los ben gekomen
Er gaat iets mis.
In mijn leven, mijn leven
Ze rukt het hart eruit.
Me verscheuren, mijn leven
Kan iemand me vasthouden en alles in orde maken?
Kan iemand me laten zien hoe ik de pijn van binnen kan verdoven?
Help me de nacht door te komen.
De Baby heeft het tij van mijn leven, mijn leven doen keren.
Ze rukt het hart eruit.
Me verscheuren
De stekker eruit trekken
Ik ben getekend door waar ze in mijn leven heeft gesneden.
(Ze stal mijn ziel
Ze snijdt me open.)
Het verscheuren van de pagina ' s waar ik vandaan kom
De grond afbreken waar ik op loop
Mijn geloof maken
En ze kan niet beginnen te begrijpen
Ze kan niet zien
Mijn leven ligt in haar handen.