Mark Owen — Morning Belle songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Morning Belle" van Mark Owen.

Songteksten

A morning belle to raise the dead
A ray of hope that lights ahead
Forever, everything is leading a song
We’re waiting for the morning belle
Before I lay, a place to rest
I hope today we will be friends
Forever sitting with the mortals and angels
Waiting for a morning belle
I was a long long way from home
You were in search of the lost and found
There was a cold beacon on my tongue
It takes a good man to know he’s down
After the crash came a hit of stars
It was the call of indulging ghosts
It was the turn up in there, phone frozen
And she opened up the door
And now here comes a fire
Tearing up the walls
In the end when this is over
She’s a morning belle
All the open candles
We’re moving towards the love
Think of the ashes
She’s a morning belle
The beating drum, the lonely sound
A broken glass
The leftovers on the ground
If there’s a call won’t you call me here?
If there’s a God does she know my name
It was the turn of the earth on frozen
And she’s going himself and show
Our melody…
She’s a morning belle
Here comes a fire
Tearing up the walls
In the end when this is over
She’s a morning belle
All the open candles
We’re moving towards the love
Think of the ashes
She’s a morning belle
A morning belle to raise the dead
A morning belle that lights ahead

Songtekstvertaling

Een ochtend belle om de doden op te wekken
Een straal van hoop dat licht voor ons
Voor altijd, alles leidt een lied
We wachten op de ochtend belle.
Voordat ik ga liggen, een plek om te rusten
Ik hoop dat we vandaag vrienden zullen zijn.
Voor altijd zitten met de stervelingen en engelen
Wachtend op een ochtend belle
Ik was ver van huis.
Je was op zoek naar de gevonden voorwerpen.
Er was een koud baken op mijn tong.
Er is een goede man voor nodig om te weten dat hij neer is.
Na de crash kwamen er sterren.
Het was de roep om toe te geven aan geesten.
Het was de afslag daar, telefoon bevroren
En ze opende de deur.
En nu komt er een vuur
De muren slopen
Op het einde als dit voorbij is
Ze is een ochtend belle
Alle open kaarsen
We gaan naar de liefde
Denk aan de as.
Ze is een ochtend belle
The beat drum, the lonely sound
Een gebroken glas
De restjes op de grond
Als er gebeld wordt, bel je me dan niet?
Als er een God is, weet ze dan mijn naam?
Het was de wending van de aarde op bevroren
En ze gaat zelf en laat zien
Onze melodie…
Ze is een ochtend belle
Hier komt een vuur
De muren slopen
Op het einde als dit voorbij is
Ze is een ochtend belle
Alle open kaarsen
We gaan naar de liefde
Denk aan de as.
Ze is een ochtend belle
Een ochtend belle om de doden op te wekken
Een ochtend belle die licht voor ons