Mark Owen — Heaven's Falling songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Heaven's Falling" van Mark Owen.

Songteksten

Don’t want your love, what’s yours is yours
Don’t want a big end
Could have it over, don’t leave me anything
Don’t need your books
No taking sides
You’ve got your body in the lead
You’ve got your head on, that’s the way it is There’s a box of wonder calling me Through my window
Through my window
There’s nothing here for you to see
Still feeling your halo
Feeling your halo
Honey, I see your light
Now the heaven’s falling around us Heaven’s falling around us Gotta get up and get away sometimes
I’ll never give you what you want
I’ll give you everything you need
I’ll put your body in a song
And I know what is gonna carry you away
Know that’s the case
All angels fly
You know you’re never coming down
You know you’re never gonna come back here again
(Pre-)
I’m lookin in your eye, you’re here but you’re not
You say you’re always happy and you’re smiling a lot
But do you really care?
Do you feel anything, yea?
There’s a lightning strike and it loves again
Still feeling your halo
You gotta get up and get away sometimes
Honey, I see your light
Now the heaven’s falling around us Heaven’s falling around us Gotta get up and get away sometimes
So turn on your TV, you wanted to see the world
You’re laughing pretty, you never have to leave yourself
I’m next, who by that house and speakin backin for less
Feeling em, blast in their living rooms, blessed with that living tune
Hundred, fifties, I ain’t know bout the white street
Higher beings summoning the iris on the green whole place
We’re running and arriving at the same old place
Gotta get up and get away sometimes
(Pre-)
I’m lookin in your eye, you’re here but you’re not
You say you’re always happy and you’re smiling a lot
But do you really care?
Do you feel anything, yea?
Honey, I see your light
Now the heaven’s falling around us Heaven’s falling around us Gotta get up and get away sometimes
You’re lost but powerless, really the weakness normal strength
Think you already had power, you wouldn’t need it again
Kinda sure the common record — it was made for self defense
Is it reality and greed the true nature of men?
I think our minds disengage from the tide to the waves
Too high up ‘cause we’re wired to be tied to the waves
Means light comes and saves for my mind up on the stage
In the city where we’re born, the stride over gray

Songtekstvertaling

Ik wil je liefde niet, wat van jou is, is van jou.
Ik wil geen groot einde.
Laat niets voor me achter.
Ik heb je boeken niet nodig.
Geen partij kiezen
Je hebt je lichaam aan de leiding.
Je hebt je hoofd op, dat is de manier waarop het is er is een doos van wonder roept me door mijn raam
Door mijn raam
Er is hier niets te zien.
Ik voel nog steeds je halo.
Je halo voelen
Schat, ik zie je licht.
Nu de hemel om ons heen valt, valt de hemel om ons heen.
Ik zal je nooit geven wat je wilt.
Ik geef je alles wat je nodig hebt.
Ik zet je lichaam in een lied
En ik weet wat je weg zal dragen.
Weet dat dat het geval is.
Alle engelen vliegen
Je weet dat je nooit naar beneden komt.
Je weet dat je hier nooit meer terugkomt.
(Vooraf-)
Ik kijk in je ogen, Je bent hier, maar je bent er niet.
Je zegt dat je altijd gelukkig bent en je lacht veel.
Maar maakt het je echt wat uit?
Voel je iets, Ja?
Er is een blikseminslag en het houdt weer van
Ik voel nog steeds je halo.
Je moet soms opstaan en weggaan.
Schat, ik zie je licht.
Nu de hemel om ons heen valt, valt de hemel om ons heen.
Dus zet je TV aan, je wilde de wereld zien
Je lacht mooi, je hoeft jezelf nooit te verlaten.
Ik ben de volgende, die bij dat huis en praat backin voor minder
Voel ze, knal in hun huiskamers, gezegend met die Living tune
Honderd, vijftig, ik weet niets van de white street.
Hogere wezens die de iris oproepen op de groene plek.
We rennen en arriveren op dezelfde oude plek.
Soms moet je opstaan en weggaan.
(Vooraf-)
Ik kijk in je ogen, Je bent hier, maar je bent er niet.
Je zegt dat je altijd gelukkig bent en je lacht veel.
Maar maakt het je echt wat uit?
Voel je iets, Ja?
Schat, ik zie je licht.
Nu de hemel om ons heen valt, valt de hemel om ons heen.
Je bent verloren, maar machteloos.
Denk dat je al macht had, je zou het niet meer nodig hebben.
Ik ben er zeker van dat het algemeen record ... gemaakt is voor zelfverdediging.
Is het realiteit en hebzucht de ware aard van de mensen?
Ik denk dat onze geest zich losmaakt van het getij naar de golven.
Te hoog omdat we verbonden zijn aan de golven.
Betekent licht komt en bespaart voor mijn geest op het podium
In de stad waar we geboren zijn, is de pas over grijs