Mark Owen — Head In The Clouds songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Head In The Clouds" van Mark Owen.

Songteksten

She makes me sleep outside on the pavement,
Spends my money,
The lights are on but nobody’s home,
Now aint that funny,
She likes to tell me when she’s met some other A-Z,
She’s my sun, yeah the one, and then some,
She says I talk for hours about nothing,
And then about nothing,
I bought a two-week break in the sun,
She says you aint coming,
And after all I count the seconds till she blinks again,
I’m in love, I’m in love, I’m in love,
Head in the clouds, she eats me whole,
A face in the crowd, my oversoul,
And I’m spinning out, I lose control,
And I don’t care,
She says give up boy you’re going nowhere,
So don’t even go there,
Just turn the television on,
And get the housework done,
I’m only half the man I am when she’s not pulling me,
She’s someone, yeah my sun, and then some,
Turns her back on me when I’m naked,
Don’t like looking,
Says I’m the worst thing she’s ever done,
And so is my cooking,
And in the end I watch her think until she speaks again,
I’m in love, I’m in love, I’m in love,
Head in the clouds, she eats me whole,
A face in the crowd, my oversoul,
And I’m spinning out, I lose control,
And I don’t care,
And I don’t care,
Poison in the coffee that she made for me,
Bullets from her brand new gun, a gift from me,
Head in the clouds, she eats me whole,
A face in the crowd, my oversoul,
And I’m spinning out, I lose control,
And I don’t care,
Head in the clouds, she eats me whole,
A face in the crowd, my oversoul
And I’m spinning out, I lose control,
And I don’t care,
And I don’t care

Songtekstvertaling

Ze laat me buiten slapen op de stoep.,
Geeft mijn geld uit,
De lichten zijn aan, maar er is niemand thuis.,
Is dat niet grappig?,
Ze vertelt me graag wanneer ze een andere A-Z heeft ontmoet.,
Ze is mijn zon.,
Ze zegt dat ik urenlang over niets praat.,
En dan over niets.,
Ik heb een pauze van twee weken in de zon gekocht.,
Ze zegt dat je niet komt.,
Ik tel de seconden tot ze weer knippert.,
Ik ben verliefd, Ik ben verliefd, Ik ben verliefd,
Head in the clouds, she eating me whole,
Een gezicht in de menigte, mijn overziel,
En ik draai door, Ik verlies de controle,
En het kan me niet schelen,
Ze zegt Geef op jongen je gaat nergens heen,
Dus ga daar niet heen.,
Zet gewoon de televisie aan.,
En zorg dat het huishouden gedaan wordt.,
Ik ben maar de helft van de man die ik ben als ze me niet trekt.,
Ze is iemand, ja, mijn zon, en dan wat,
Ze keert me de rug toe als ik naakt ben.,
Ik hou er niet van om te kijken.,
Ze zegt dat ik het ergste ben wat ze ooit heeft gedaan.,
En mijn kookkunst ook.,
En uiteindelijk zie ik haar denken tot ze weer spreekt.,
Ik ben verliefd, Ik ben verliefd, Ik ben verliefd,
Head in the clouds, she eating me whole,
Een gezicht in de menigte, mijn overziel,
En ik draai door, Ik verlies de controle,
En het kan me niet schelen,
En het kan me niet schelen,
Vergif in de koffie die ze voor me maakte.,
Kogels uit haar gloednieuwe Pistool, een cadeau van mij.,
Head in the clouds, she eating me whole,
Een gezicht in de menigte, mijn overziel,
En ik draai door, Ik verlies de controle,
En het kan me niet schelen,
Head in the clouds, she eating me whole,
Een gezicht in de menigte, mijn overziel
En ik draai door, Ik verlies de controle,
En het kan me niet schelen,
En het kan me niet schelen