Mark Owen — Carnival songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Carnival" van Mark Owen.

Songteksten

Am I a loser or a fool?
And everything that I’m supposed to be Feels like I’ve fallen from grace
And into a place where I belong
I know my body’s getting old
One day we will fall down
But in my heart a drum is beating
A carnival inside my head
Before they turn the music off
Before they tell us to go home again
Can I kiss your face
And tell you always I love you now
Before we change our minds
Can we go dancing somewhere
'Cause in m heart a drum is beating
A carnival inside my head
And when we talk in so many words
We’ve gotta live this life a bit harder
And when we think in so many worlds
We’ve got to bring each other together
Before we wake up all alone
Before the rhythm has to start again
Can I watch you climb
Climb over the widths of history
You keep your medals in the drawer
I wonder who they’re for
Can we go dancing on the water
A carnival inside my head
And when we talk in so many words
We’ve got to live this life a bit harder
And when we think in so many worlds
We’ve got to bring each other together
We’ve got to bring each other together
Together, together
Together, oooo
Together, together
Together, ooo
There’s a drum that’s beating in my heart
And in side my head, there is a carnival
There’s a drum that’s beating in my heart
And inside my head, there is a carnival
And inside my head, there is a carnival
Together, together
Together, ooo
Together, together
Together, ooo

Songtekstvertaling

Ben ik een loser of een dwaas?
En alles wat ik hoor te zijn, voelt alsof ik uit de gratie ben gevallen.
En naar een plek waar ik thuishoor
Ik weet dat mijn lichaam oud wordt.
Op een dag zullen we vallen
Maar in mijn hart klopt een drum
Een kermis in mijn hoofd
Voordat ze de muziek uitzetten
Voordat ze zeggen dat we weer naar huis moeten.
Mag ik je gezicht Kussen?
En zeg je altijd dat ik nu van je hou
Voordat we van gedachten veranderen
Kunnen we ergens gaan dansen?
Want in m ' n hart klopt een drum
Een kermis in mijn hoofd
En als we praten in zoveel woorden
We moeten dit leven een beetje harder leven.
En als we in zoveel werelden denken
We moeten elkaar bij elkaar brengen.
Voordat we helemaal alleen wakker worden
Voordat het ritme opnieuw moet beginnen
Mag ik je zien klimmen?
Klim over de breedte van de geschiedenis
Je houdt je medailles in de lade.
Ik vraag me af voor wie ze zijn.
Kunnen we gaan dansen op het water?
Een kermis in mijn hoofd
En als we praten in zoveel woorden
We moeten dit leven een beetje harder leven.
En als we in zoveel werelden denken
We moeten elkaar bij elkaar brengen.
We moeten elkaar bij elkaar brengen.
Samen, samen
Samen, oooo
Samen, samen
Samen, ooo
Er klopt een drum in mijn hart
En in de zijkant van mijn hoofd, is er een carnaval
Er klopt een drum in mijn hart
En in mijn hoofd zit een kermis.
En in mijn hoofd zit een kermis.
Samen, samen
Samen, ooo
Samen, samen
Samen, ooo