Luthea Salom — Dawn songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dawn" van Luthea Salom.

Songteksten

the stars have shone
the trumpets have been blown
some mysteries have been solved
the new day has come
the dragons lie in the sun
my troubles have been swallowed by dawn
this world moves in circles
brown gives way to green
rivers rise to the atmosphere
then fall
the i met its dot
the castaway reached the shore
my troubles have been swallowed by dawn

Songtekstvertaling

de sterren schijnen
de trompetten zijn geblazen.
sommige mysteries zijn opgelost.
de nieuwe dag is gekomen
de draken liggen in de zon
mijn problemen zijn opgeslokt door de dageraad.
deze wereld draait rondjes.
bruin maakt plaats voor groen
rivieren stijgen naar de atmosfeer
val dan.
the I meet its dot
de schipbreuk bereikte de kust
mijn problemen zijn opgeslokt door de dageraad.