LoL Deejays vs Minelli & FYI — Portilla de Bobo songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Portilla de Bobo" van LoL Deejays vs Minelli & FYI.

Songteksten

.DJs, party instincts
We’re going international, baby!
.go crazy!
Put your hands in the air!
Go, go, go, go!
Watching you around and you’re pumping out the sound
Keep the vinyl up and down, you’ll be shaking up the ground
Cause it’s easy, DJ, turn the music loud!
Can you hear me, DJ, just turn the music loud!
All my people on the floor, get me more, get me more
All my fellows in the house, make your bounce hard core!
All the ladies, go crazy, these sexy and amazing
We’re loco, we’re bobo, Portilla de Bobo!
Yeah, let’s get you in some mad house crazy, yeah we’re on it
Whine it, whine it, push your button
Sexy, sexy, girl I’m horny
Lick me, lick me good I want it
I’m living in the moment, you’ll be loving the sunny
LOL DJ, sound bionic
We, we lit the bomb shit, let’s be honest
Viva the world! And that’s a promise!
I feel good, everyone knows I flow well
God. you look like LL
Hell of a DJ know we excel
I talk. you know we get
.move it to the base of the trouble
Devil.so I step another level
Shawty say she thinking and I’m thinking
So you wanna be the winner and I…
I’m gone!
Watching you around and you’re pumping out the sound
Keep the vinyl up and down, you’ll be shaking up the ground
Cause it’s easy, DJ, turn the music loud!
Can you hear me, DJ, just turn the music loud!
All my people on the floor, get me more, get me more
All my fellows in the house, make your bounce hard core!
All the ladies, go crazy, these sexy and amazing
We’re loco, we’re bobo, Portilla de Bobo!

Songtekstvertaling

.Dj ' s, party instincten
We gaan internationaal, baby!
.word gek!
Handen omhoog.
Ga, Ga, Ga, Ga!
Kijken naar jou en je pompt het geluid uit
Hou het vinyl op en neer, je zal de grond schudden
Want het is makkelijk, DJ, zet de muziek hard!
Kun je me horen, DJ, zet de muziek harder!
Al mijn mensen op de vloer, geef me meer, geef me meer
Al mijn vrienden in het huis, maak je bounce hard core!
Alle dames worden gek, deze sexy en geweldig
We zijn gek, We zijn bobo, Portilla de Bobo!
Ja, laten we je naar een gekkenhuis brengen.
Zeur, zeur, druk op je knop.
Sexy, sexy, meisje Ik ben geil
Lik me, lik me goed Ik wil het
Ik leef in het moment, jij zult van de zonnige
LOL DJ, geluid bionic
We hebben de bom aangestoken, laten we eerlijk zijn.
Leve de wereld! En dat is een belofte!
Ik voel me goed, iedereen weet dat ik goed stroom
God. je lijkt op LL.
Een geweldige DJ weet dat we uitblinken.
Ik praat. je weet dat we
.verplaats het naar de basis van de problemen
Devil.so ik stap een ander niveau
Shawty zegt dat ze denkt en ik denk
Dus jij wilt de winnaar zijn en ik…
Ik ben weg!
Kijken naar jou en je pompt het geluid uit
Hou het vinyl op en neer, je zal de grond schudden
Want het is makkelijk, DJ, zet de muziek hard!
Kun je me horen, DJ, zet de muziek harder!
Al mijn mensen op de vloer, geef me meer, geef me meer
Al mijn vrienden in het huis, maak je bounce hard core!
Alle dames worden gek, deze sexy en geweldig
We zijn gek, We zijn bobo, Portilla de Bobo!