Limp Bizkit — Stalemate songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stalemate" van Limp Bizkit.

Songteksten

It’s not my mind
Yo J ??
And I get a little bit
Your veins flow with poison
Please acknowledge my present
This precous gift that ??? disgaurded like trash
To dominate it’s in your nature you selfish brat
I can’t believe you had me strung out all over you like that
One minute you’re sweet the next minute you’re sour
And taste the envious predictions change with each hour
What ??? before you even decide to step into my little world
Strange things occuring
Happening over and
Over and over again
Now bitch you are cruelty
You bark your orders with such a degrading dialect
One minute you think you’re on this
The next minute you think you’re on that
But your ??? over
Momma didn’t show ya how to take it ???
When it’s over i’ll be hunting you down
Waiting for the payback, your frown
Begging me for your mercy
I ain’t down with the sympathy you see
And I always remember your tender love
Wipe me under the rug
Just so you can step on my spine
I’m gonna get mine — 2x
??? reminds me
I’m gonna get mine
??? was wasted ??
I’m gonna get mine
I’m gonna get mine
I’d like to rearrange your face
I’m gonna get mine
I’m gonna get mine
You’re so sweet — 3x
I’m gonna get mine — 3x
I’m gonna get mine
I’m gonna get mine
?? rearrange your face
I’m gonna get mine
?? rearrange your face
I’m gonna get mine
You’re so sweet — 3x
You’re always right and I’m always wrong
Not my mind
That’s why I love you so much
Not my mind
You’re so sweet
Not my mind
I love you
Not my mind
You’re so sweet
Not my mind I love you
Not my mind…

Songtekstvertaling

Het is niet mijn geest.
Yo J ??
En ik krijg een beetje
Je aderen stromen met gif.
Gelieve mijn geschenk te erkennen
Dit precous geschenk dat ??? walgelijk.
Om het te domineren zit in je natuur jij egoïstische snotaap
Ik kan niet geloven dat je me zo over je heen hebt laten hangen.
Het ene moment ben je zoet, het volgende moment ben je zuur.
En proef de afgunstige voorspellingen veranderen met elk uur.
Wat ??? voordat je besluit om in mijn kleine wereldje te stappen
Er gebeuren vreemde dingen.
Het gebeurt over en
Keer op keer.
Jij bent wreed.
Je blaft je orders met zo ' n vernederend dialect.
Het ene moment denk je dat je dit doet.
Het volgende moment denk je dat je daar op zit.
Maar jij ??? over
Heeft mama je niet laten zien hoe je het moet opnemen ???
Als het voorbij is, jaag ik je op.
Wachtend op wraak, je frons
Smekend om uw genade
Ik ben niet blij met de sympathie die je ziet.
En ik herinner me altijd je liefde
Veeg me onder het tapijt
Zodat je op m ' n rug kunt staan.
Ik ga de mijne halen-2x
??? doet me denken aan ...
Ik ga de mijne halen.
??? was dronken ??
Ik ga de mijne halen.
Ik ga de mijne halen.
Ik wil je gezicht herschikken.
Ik ga de mijne halen.
Ik ga de mijne halen.
Je bent zo lief-3x
Ik ga de mijne halen — 3x
Ik ga de mijne halen.
Ik ga de mijne halen.
?? je gezicht herschikken
Ik ga de mijne halen.
?? je gezicht herschikken
Ik ga de mijne halen.
Je bent zo lief-3x
Jij hebt altijd gelijk en ik heb het altijd mis.
Niet mijn geest.
Daarom hou ik zoveel van je.
Niet mijn geest.
Je bent zo lief.
Niet mijn geest.
Ik hou van je.
Niet mijn geest.
Je bent zo lief.
Niet mijn geest Ik hou van je
Niet mijn geest.…