Limp Bizkit — Outro songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Outro" van Limp Bizkit.

Songteksten

You wanted the worst
You’ve got the worst
The one, the only
Limp Bizkit
We could’ve stopped
You wanted the best?
Then don’t get the fuckin Backstreet Boys CD!
Cause in this house it’s Limp motherfucking Bizkit!
Balls made of steel
But don’t hit me in the nuts though
Limp Bizkit’s in the house!
You ain’t shit!
Guest: Les Claypool (Primus)
Hit me!
Fire cracker
So there you go Fifteen of your hard earned dollars, right out the window
Most epxensive piece of plastic Ive ever come across
Fifteen dollars
Fifteen dollars
On a shoddy piece of plastic
There is it, Limp Bizkit in all its glory
Fred Durst, the man, the myth, the compulsive masterbator
You love him, you hate him, you love to hate him
Hello?
Once when I was afraid to speak, when I was just a lad
My poppy gavew my nose a tweak, and told me I was bad
Then I learned a brilliant word, saved my aching nose
The biggest word, that you’ve ever heard, and this is how it goes
Supercalifragilisticexpialidocious
Even thought he sound of it is something quite atrocious
Ah, those were the days
I don’t know
You got any more of that …
So what did you think, you were getting a Celine Dion record?
No no no young bucky
You laughed, you cried, you just kissed your fifteen bucks goodbye
Limp Bizkit? I dont think so Fred Durst? I dont know
But what the hell, I got paid
Goodbye now
Prop the DJ
Rock the house
DJ Lethal rock the house
Limp Bizkit rock the house
DJ Lethal rock the house

Songtekstvertaling

Je wilde het ergste
Je hebt het ergste.
The one, the only
Limp Bizkit
We hadden kunnen stoppen.
Je wilde de beste?
Dan krijg je die verdomde Backstreet Boys CD niet!
Want in dit huis is het Limp Fucking Bizkit!
Kogels van staal
Maar sla me niet in m ' n ballen.
Limp Bizkit is in het huis!
Je bent niets!
Gast: Les Claypool (Primus)
Sla me!
Fire cracker
Dus daar ga je 15 van je zuurverdiende dollars, recht uit het raam
Het meest epxensieve stuk plastic dat ik ooit tegenkwam.
Vijftien dollar.
Vijftien dollar.
Op een slordig stuk plastic
Daar is het, Limp Bizkit in al zijn glorie
Fred Durst, The man, The myth, the compulsive masterbator
Je houdt van hem, je haat hem, je haat hem graag.
Hallo?
Ooit was ik bang om te praten, toen ik nog een jongen was.
Mijn papaver gaf mijn neus een spleet en zei dat ik slecht was.
Toen leerde ik een briljant woord, redde mijn pijnlijke neus
Het grootste woord, dat je ooit gehoord hebt, en dit is hoe het gaat
Supercalifragilisticexpialidocious
Ik dacht zelfs dat hij er iets afschuwelijks van vond.
Dat waren nog eens tijden.
Geen idee.
Heb je nog meer van dat …
Dus wat dacht je, je kreeg een Celine Dion record?
Nee nee nee nee jonge bucky
Je lachte, je huilde, je kuste je 15 Dollar vaarwel
Limp Bizkit? Ik denk het niet Fred Durst? Ik weet het niet.
Maar wat maakt het uit, Ik werd betaald
Tot ziens.
Prop de DJ
Rock the house
DJ Lethal rock the house
Limp Bizkit rockt het huis
DJ Lethal rock the house