Limp Bizkit — N 2 Gether Now songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "N 2 Gether Now" van Limp Bizkit.

Songteksten

Uh uh uh
Who could be the boss?
Look up to the cross
Stranded in the land of the lost
Standin up I’m sideways
I’m blazin up the path
on and on the highways of rap
Choked up by the smoke in the charcoal
Lava stamps and brands me like a bar code
I’m bashin all the media strikes
To keep the media dikes
As reinforcements for the fight
And that alone
Will keep John Gotti on the phone (haa haa)
I’m tangled in the zone
I got the bees on the track
Where the fuck you at? (Tical!)
Let me hear you pigeons run ya mouth now
(Shut the fuck up!)
I’m pluggin in them social skills
That keep my total bills
Above a million
Last time I checked it Thank God I’m blessed with a mind that’ll wreck it Wait until the second round and knock em out
They call me Big John Stud
My middle name Mud
Dirty water flow
Too much for you thug
And can’t stand the flood
What up Doc? Hold big gun like Elmer Fudd
The sureshot
Mr. Meth I’m unplugged (learn)
Temperatures too hot for sunblock (burn)
Playin wit minds
will get you state time
Locked behind 12 bars from a great mine
Killa bees in the club
Wit his ladybug
Brought a sword to the dance floor
To cut a rug
Love is love all day
Till they throw slugs
And take another life in cold blood
Can’t feel me til its your blood
Murder rates tremendous
Crime is endless
Same shit different day
Father forgive us They know not what they do All praise is due
Im big like easy
And big bamboo
Whats that, I didn’t hear you
(Shut the fuck up)
Come on, a little louder
(Shut the fuck up)
Everybody in together now
(Shut the fuck up)
What huh
(Just shut the fuck up shut the fuck up)
Head strong dead calm ??
Dead weight to dead wrong
Lets get it on Twelve rounds
I’ll throw down
Wu whole crown
Protect land wit 4 pound
Limp Bizkit
Get around like merry-go
Bust a scenario
Comin through your stereo
Why risk it Lifestyles of the prolific and gifted
8 essential vitamins and minerals delicious
Word on the street is They bit my thesis
Knocked out they front teefers
Tryin to taste mine
Actin like they heard it through the grapevine
Dope fiendin for the bassline 2 for 5 rhyme
Pharmacuticals
hard as nails to the cuticles
Where you find that monster she beautiful
Wu Tang and Limp Bizkit roll on the set
Kick a hole in the speaker pull the plug and inject
Mic check
So whats it all about? (bout)
And where we gonna run? (run)
Maybe we can meet up on the sun
Discretion is advised
For the blood emergin eyes
We limpin on the track with the Method
So get the sunblock (sunblock)
You gettin one shot (haa)
Until you dissolve
I revolve
Around everything you got
From outta nowhere
Prepare
You be blinded by the glare
I told you not to stare
Now you’re turned into stone
Without a microphone
But don’t you forget you’re in a zone
(So shut the fuck up)
And take that shit back
Cuz all your shits wack
(Doo doo is doo doo)
When its weighed out like that
Burnin up your brain like a piston
So all those that didn’t listen
Now they even knew what they were missin
And now they even knew the sky was fallin
Down
Wu Tang Clan for the crown
It was over your head
All day and every day
S I N Y 10 304
Wu Tang Killa Bees
And the Limp B-I-Z-K-I-T
Y’all know the time
Y’all know the rhyme
It ain’t easy bein greazy in a world full of cleanliness
And, you know, all that other madness
We gone Peace
Limp Bizkit
Method Man
Rock the house y’all
Bring it on

Songtekstvertaling

Uh uh uh
Wie kan de baas zijn?
Kijk naar het kruis
Stranded in The land of the lost
Sta op, Ik sta opzij.
Ik ben blazin op het pad
op en op de snelwegen van rap
Verstikt door de rook in de houtskool
Lava Postzegels en merken me als een streepjescode
Ik ben bashin alle media strikes
Om de media dijken
Als versterkingen voor het gevecht
En dat alleen al
Zal John Gotti aan de telefoon houden.)
Ik zit verstrikt in de zone.
Ik heb de bijen op het spoor.
Waar ben je verdomme? (Tical!)
Laat me jullie duiven horen.
Hou je bek.)
Ik stop de sociale vaardigheden erin.
Dat houdt mijn totale rekeningen.
Meer dan een miljoen
De laatste keer dat ik het controleerde, godzijdank ben ik gezegend met een geest die het kapot maakt, wacht tot de tweede ronde en sla ze neer.
Ze noemen me Big John Stud.
Mijn tweede naam Mud
Dirty water flow
Te veel voor jou.
En kan niet tegen de overstroming
Wat is er, Doc? Hou een groot geweer vast zoals Elmer Fudd.
De sureshot
Mr. Meth ik ben unplugged (leren)
Temperaturen te warm voor zonnebrand)
Playin wit minds
zal je de tijd geven.
Opgesloten achter 12 tralies van een grote Mijn
Killabijen in de club
Met zijn lieveheersbeestje
Bracht een zwaard naar de dansvloer
Om een tapijt te snijden
Liefde is liefde de hele dag
Tot ze slakken gooien
En neem een ander leven in koelen bloede.
Kan me niet voelen tot het jouw bloed is.
Moordcijfers enorm
Misdaad is eindeloos
Dezelfde shit op een andere dag.
Vader vergeef ons ze weten niet wat ze doen alle lof is verschuldigd
Ik ben groot als makkelijk
En grote bamboe
Wat is dat, ik hoorde je niet
Hou je bek.)
Kom op, een beetje luider.
Hou je bek.)
Iedereen bij elkaar nu.
Hou je bek.)
Wat huh
Hou je bek.)
Hoofd sterk, dood kalm ??
Dood gewicht naar dood verkeerd
Laten we twaalf rondes doen.
Ik zal gooien
Wu hele kroon
Land beschermen met 4 pond
Limp Bizkit
Loop rond als Draaimolen.
Een scenario breken
Ik kom door je stereo
Waarom riskeer je het leven van de productieve en begaafde
8 essentiële vitaminen en mineralen heerlijk
Men zegt dat ze mijn proefschrift hebben gebeten.
Knock-out the front teefers
Ik probeer de mijne te proeven.
Actin, alsof ze het gehoord hebben.
Dope fiendin voor de baslijn 2 voor 5 rijm
Geneesmiddelen
hard als nagels aan de nagelriemen
Waar vind je dat monster? ze is mooi.
Wu Tang en Limp Bizkit rol op de set
Schop een gat in de luidspreker trek de stekker eruit en injecteer
Mic-controle
Waar gaat het allemaal over? (gevecht)
En waar gaan we heen? (uitvoeren)
Misschien kunnen we elkaar ontmoeten op de zon
Discretie wordt geadviseerd
Voor de bloedopwekkende ogen
We limpin op de baan met de methode
Dus haal de sunblock (sunblock)
Je krijgt één kans.)
Totdat u oplost
Ik draai
Rond alles wat je hebt
Uit het niets
Bereiden
Je wordt verblind door de schittering.
Ik zei je niet te staren.
Nu ben je in steen veranderd.
Zonder microfoon
Maar vergeet niet dat je in een zone zit.
Dus hou je kop.)
En neem dat terug.
Omdat al je stront gek is.
(Doo doo is doo doo doo)
Toen het zo zwaar werd.
Je hersenen verbranden als een zuiger
Dus al degenen die niet luisterden
Nu weten ze zelfs wat ze missen.
En nu wisten ze zelfs dat de hemel faalde.
Langs
Wu Tang Clan voor de kroon
Het was boven je hoofd.
De hele dag en elke dag
SAMENVATTING 10 304
Wu Tang Killa Bees
En de slappe B-I-Z-K-I-T
Jullie weten hoe laat het is.
Jullie kennen het rijmpje.
Het is niet makkelijk om in grezy te zijn in een wereld vol reinheid
En al die andere waanzin.
We hebben vrede gesloten.
Limp Bizkit
Methode Man
Rock the house y ' all
Kom maar op.