Limp Bizkit — My Generation songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My Generation" van Limp Bizkit.

Songteksten

If only we could fly
Limp Bizkit style
John Otto
Take em to the Matthews Bridge
Can you feel it?
My g g generation
Get up!
My g g generation
Are you ready?
Do you know where you are?
Welcome to the jungle punk
Take a look around
It’s Limp Bizkit
Fuckin' up your town
We downloaded the Shockwave
For all the ladies in the cave
To get your groove on And maybe you’re the one
Who flew over the cuckoo’s nest
But guess who’s next? (who?)
Generation X Generation Strange
Sun don’t even shine through our window pane
So go ahead and talk shit
Talk shit about me Go ahead and talk shit
About my g-g-generation
Cause we don’t, don’t give a fuck, and
We won’t ever give a fuck
Until you
You give a fuck about me And my generation
Hey kid, take my advice
You don’t want to step into a big pile of shit
Captain’s drunk
Your world is Titanic
Floating on the funk
So get your groove on And maybe I am just a little fucked up Life’s just a little fucked up Generation X Generation Strange
Sun don’t even shine through our window pane
So go ahead and talk shit
Talk shit about me Go ahead and talk shit
About my g-g-generation
Cause we don’t, don’t give a fuck, and
We won’t ever give a fuck
Until you
You give a fuck about me And my generation
Who gets the blame?
You get the blame
And I… Get the blame
Who gets the blame?
You get the blame
And I… Get the blame
But do you think we can fly?
Do you think we can fly?
Do you… think we can fly?
Well I do
I do fly!
DJ Lethal… Bring it on!
Oooh yeah!
Come on!
So go ahead and talk shit
Talk shit about me And go ahead and talk shit
About my g-g-generation
Cause we don’t, don’t give a fuck, and
We won’t ever give a fuck
Until you
You give a fuck about me And my generation
Oh yeah

Songtekstvertaling

Konden we maar vliegen.
Limp Bizkit stijl
John Otto
Breng ze naar de Matthews brug.
Voel je het?
Mijn G G-generatie
Sta op!
Mijn G G-generatie
Ben je klaar?
Weet je waar je bent?
Welkom in de jungle punk
Kijk om je heen.
Het is Limp Bizkit.
Je stad verkloten.
We hebben de schokgolf gedownload.
Voor alle dames in de grot
Om je te vermaken en misschien ben jij degene
Die over het koekoeksnest vloog.
Maar raad eens wie de volgende is? (wie?)
Generation X Generation Strange
De zon schijnt niet eens door ons raampaneel.
Dus ga je gang en praat onzin.
Praat maar wat over mij.
Over mijn G-G-generatie
Want dat kan ons geen reet schelen.
Het kan ons geen reet schelen.
Tot jij
Je geeft om mij en mijn generatie.
Hé jongen, luister naar mijn advies.
Je wilt niet in een grote hoop stront stappen.
De kapitein is dronken.
Jouw wereld is Titanic.
Zwevend op de funk
Dus doe je best en misschien ben ik gewoon een beetje gestoord het leven is gewoon een beetje verknipt Generatie X-generatie vreemd
De zon schijnt niet eens door ons raampaneel.
Dus ga je gang en praat onzin.
Praat maar wat over mij.
Over mijn G-G-generatie
Want dat kan ons geen reet schelen.
Het kan ons geen reet schelen.
Tot jij
Je geeft om mij en mijn generatie.
Wie krijgt de schuld?
Jij krijgt de schuld.
En ik ... krijg de schuld
Wie krijgt de schuld?
Jij krijgt de schuld.
En ik ... krijg de schuld
Maar denk je dat we kunnen vliegen?
Denk je dat we kunnen vliegen?
Denk je dat we kunnen vliegen?
Ik wel.
Ik vlieg!
DJ Lethal ... kom maar op!
Oooh Ja!
Kom op!
Dus ga je gang en praat onzin.
Praat onzin over me en ga je gang en praat onzin.
Over mijn G-G-generatie
Want dat kan ons geen reet schelen.
Het kan ons geen reet schelen.
Tot jij
Je geeft om mij en mijn generatie.
Oh ja