Limp Bizkit — Lonely World songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lonely World" van Limp Bizkit.

Songteksten

Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
Who’s the man?
When I reminisce ignorance was bliss
Back in the days where the magic exist
Never be the same as it was, 'cuz the way it was
Just another day in the maze of a myth
Had a lot of fun living life on the run
Never had a chance to pause to get a better glance
Everything was free and everything was fast
Never even thought it wouldn’t last
When you got the mind of a man in the middle
Life is just a big fat riddle, so figure it out
Always thinking that you know, everything little thing there is to know
But you don’t really know, ya know?
It’s like love, some people get it For some it’s just a glove that just never fitted
For me it’s just a pain in the ass
But I’m addicted to the taste of hoping it could last
Another day, another night inside a lonely world
Another game, another fight inside a lonely world
Another wrong, another right inside a lonely world
Such a lonely world, such a lonely world
Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
The man in the middle
Who’s the man?
Who’s the man?
Maybe I’m a target for people that are bitter
At least I can say that I’ve never been a quitter
I remember high school, man I hated high school
It was like prison with bullies always putting me down
Just a little skater boy, they could pick on I learned to forgive 'em, now I got the balls they can lick on I loved sneakin' out when my mom was asleep
With my Gothic girlfriend makin' love in the creek
With the mind of a man in the middle
It could be the end of the world as we know it Still I never want it all, and I never want it now
I just want to cruise, if I loose then I’ll figure it out
How the time flies, even with the blink of an eye?
When you’re young you absorb like a sponge in disguise
Then you get a little older and gather your thoughts
It’s amazing what you learn, when you’ve never been taught, ya know?
Another day, another night inside a lonely world
Another game, another fight inside a lonely world
Another wrong, another right inside a lonely world
Such a lonely world, such a lonely world
No matter how hard I can try inside a lonely world
No one can hear me when I cry inside a lonely world
I’ll never know the reasons why inside a lonely world
Such a lonely world, such a lonely world
No matter how hard I can try inside a lonely world
No one can hear me when I cry inside a lonely world
I’ll never know the reasons why inside a lonely world
Such a lonely world, such a lonely world
Another day, another night inside a lonely world
Another game, another fight inside a lonely world
Another wrong, another right inside a lonely world
Such a lonely world, such a lonely world
Who’s the man?
In such a lonely world
Who’s the man?
In such a lonely world
Who’s the man?
In such a lonely world
Who’s the man?
In such a lonely world
In such a lonely world
In such a lonely world
In such a lonely world
In such a lonely world
In such a lonely world

Songtekstvertaling

Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
Wie is de man?
Toen ik herinneringen ophaalde was onwetendheid een zegen
Terug in de tijd waarin de magie bestaat
Nooit meer hetzelfde zijn als het was, want zoals het was
Gewoon een dag in het doolhof van een mythe.
Het was leuk om op de vlucht te leven.
Nooit een kans gehad om te pauzeren om een betere blik te krijgen
Alles was gratis en alles ging snel
Nooit gedacht dat het niet zou duren
Toen je de geest van een man in het midden kreeg
Het leven is een groot raadsel, dus zoek het uit.
Altijd denken dat je alles weet wat er te weten valt.
Maar je weet het niet echt, weet je?
Het is als liefde, sommige mensen krijgen het voor sommigen het is gewoon een handschoen die nooit paste
Voor mij is het gewoon een lastpak.
Maar ik ben verslaafd aan de smaak van de hoop dat het kan duren
Een andere dag, een andere nacht in een eenzame wereld
Een ander spel, een ander gevecht in een eenzame wereld
Nog een fout, nog een recht in een eenzame wereld
Zo 'n eenzame wereld, zo' n eenzame wereld
Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
De man in het midden
Wie is de man?
Wie is de man?
Misschien ben ik een doelwit voor mensen die bitter zijn.
Ik kan tenminste zeggen dat ik nog nooit een opgever ben geweest.
Ik weet nog dat ik de middelbare school haatte.
Het was net de gevangenis met pestkoppen die me altijd neerhalen.
Gewoon een kleine skater jongen, ze konden pesten ik leerde ze te vergeven, nu heb ik de ballen die ze kunnen likken op Ik hield ervan om weg te sluipen toen mijn moeder sliep
Met mijn Gothische vriendin die de liefde bedrijft in de Beek
Met de geest van een man in het midden
Het zou het einde van de wereld kunnen zijn zoals we het kennen. Ik wil het nooit allemaal, en Ik wil het nooit meer.
Ik wil gewoon een cruise maken, als ik los kom ik er wel uit.
Hoe de tijd vliegt, zelfs met een oogwenk?
Als je jong bent, absorbeer je als een vermomde spons.
Dan word je wat ouder en verzamel je gedachten.
Het is verbazingwekkend wat je leert, als je nooit geleerd hebt, weet je?
Een andere dag, een andere nacht in een eenzame wereld
Een ander spel, een ander gevecht in een eenzame wereld
Nog een fout, nog een recht in een eenzame wereld
Zo 'n eenzame wereld, zo' n eenzame wereld
Het maakt niet uit hoe hard ik het kan proberen in een eenzame wereld
Niemand kan me horen als ik huil in een eenzame wereld
Ik zal nooit weten waarom in een eenzame wereld
Zo 'n eenzame wereld, zo' n eenzame wereld
Het maakt niet uit hoe hard ik het kan proberen in een eenzame wereld
Niemand kan me horen als ik huil in een eenzame wereld
Ik zal nooit weten waarom in een eenzame wereld
Zo 'n eenzame wereld, zo' n eenzame wereld
Een andere dag, een andere nacht in een eenzame wereld
Een ander spel, een ander gevecht in een eenzame wereld
Nog een fout, nog een recht in een eenzame wereld
Zo 'n eenzame wereld, zo' n eenzame wereld
Wie is de man?
In zo ' n eenzame wereld
Wie is de man?
In zo ' n eenzame wereld
Wie is de man?
In zo ' n eenzame wereld
Wie is de man?
In zo ' n eenzame wereld
In zo ' n eenzame wereld
In zo ' n eenzame wereld
In zo ' n eenzame wereld
In zo ' n eenzame wereld
In zo ' n eenzame wereld