Limp Bizkit — Get A Life songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Get A Life" van Limp Bizkit.

Songteksten

Check it out, it’s the outlaw white dog.
Often called by my alias polar bear.
Brain tied like the S&M freak shit.
Cold like the ice you’re serving up my drinks with.
Stick shift, fuck the automatic.
Rollin' up in third gear, guess it’s just a habit.
And all you freaky bitches reaching out to grab it,
Don’t hesitate 'cuz you can have it, I’ma stab it!
Demolition, came to crush the mission,
Just in time for you maniacs to listen.
And it ain’t nothin' cuz I don’t think it’s serious.
My flow is cold, like the weather in Siberia.
Keep your head bobbin, like a novelty.
And all them turkey MC’s wanna gobble me.
But I’m a shark in my underground fish tank,
And I don’t give a shit what those motherfuckers think.
B-Boy with a taste for the metal,
A taste for the fine rhyme and I ain’t gonna settle.
If you don’t like it then you can scratch up on these nuts bitch,
Polar bear ain’t a cracker you should fuck with.
Buggalo, shining like a diamond.
Momma went and bought a kid a mic, now he’s rhyming.
And now he’s hated 'cuz everybody played it.
But they’re just hatin' cuz I motherfuckin' made it!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!
Hey! Let me turn it down,
Pour me up another double shot of the crown
Get this party hoppin' when I step into your town
I came to boogy down, cuz I don’t give a fuck!
I don’t ride in limo’s, cuz limo’s make me car sick
I ain’t goin' out like the dancing with the stars shit
I don’t wait in line 'cuz I’m always on the guest list
Anywhere I go, always leavin' with the best bitch!
And all my boys get the pick of the litter
That girl you came with, I suggest you forget her
North Carolina is my homeland,
I’m homegrown; just a cacky-lacky mofo
A redneck who never had a dollar,
Now I’m making people all around the world holla.
And now I’m hated, cuz everybody played it.
But they just hatin' cuz this motherfucker made it!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!
Don’t let the world bring you down.
Down.
Don’t let the world bring you down.
Down.
BRING IT ON!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!
Get a life! Get a motherfucking life!
You don’t wanna see what I can do, with a knife!
You don’t wanna be my enemy I promise you!
If you do, motherfucker bring it on!

Songtekstvertaling

Kijk, het is de bandiet witte hond.
Vaak genoemd door mijn alias polar bear.
Hersenen gebonden als de S & M freak shit.
Koud als het ijs waarmee je mijn drankjes serveert.
Rot op met die automaat.
In de derde versnelling, denk ik dat het gewoon een gewoonte is.
En al jullie freaky teven die het grijpen,
Aarzel niet, want je mag het hebben, Ik steek het!
Sloop, kwam om de missie te verpletteren.,
Net op tijd voor jullie gekken om te luisteren.
En het is niets, want ik denk niet dat het serieus is.
Mijn stroom is koud, net als het weer in Siberië.
Hou je hoofd bij, als een nieuwigheid.
En al die turkey MC ' s willen me afmaken.
Maar ik ben een haai in mijn ondergrondse Aquarium,
En het kan me niet schelen wat die klootzakken denken.
B-Boy met een smaak voor het metaal,
Een voorproefje voor het mooie rijm en ik ga niet schikken.
Als je het niet leuk vindt, dan kun je die gekke teef krabben.,
Ijsbeer is geen cracker waar je mee moet klooien.
Buggalo, stralend als een diamant.
Mama kocht een kind een microfoon, nu rijmt hij.
En nu haat hij het omdat iedereen het speelde.
Maar ze haten het omdat ik het gehaald heb.
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!
Hey! Laat me het zachter zetten.,
Schenk me nog een dubbele shot van de kroon in.
Laat dit feest beginnen als ik je stad binnenkom.
Ik kwam naar beneden, omdat het me geen reet kan schelen!
Ik rij niet in limo 's, want ik word autoziek van limo' s.
Ik ga niet uit als het dansen met de sterren.
Ik wacht niet in de rij, want ik sta altijd op de gastenlijst.
Waar ik ook ga, ik ga altijd weg met de beste teef!
En al mijn jongens krijgen de keuze uit het nest.
Dat meisje waar je mee kwam, ik stel voor dat je haar vergeet.
North Carolina is mijn thuisland.,
Ik ben van hier, gewoon een maffe gek.
Een redneck die nooit een dollar had.,
Nu maak ik mensen over de hele wereld holla.
En nu word ik gehaat, omdat iedereen het speelde.
Maar ze haten alleen omdat deze klootzak het heeft gehaald!
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!
Laat de wereld je niet neerhalen.
Langs.
Laat de wereld je niet neerhalen.
Langs.
KOM MAAR OP.
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!
Krijg een leven! Krijg verdomme een leven!
Je wilt niet zien wat ik kan doen, met een mes.
Je wilt mijn vijand niet zijn, dat beloof ik je.
Als je dat doet, klootzak, kom maar op!