Limp Bizkit — Creamer (Radio Is Dead) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Creamer (Radio Is Dead)" van Limp Bizkit.

Songteksten

Hey kid, who you lookin' at?
Why you standin' all up in my face like that?
You ain’t never seen a baseball bat?
A maniac knockin' on your babeball cap
You better step about ten paces back
Or you’ll be layin' where your shoe laces at Go do what your momma told you
And don’t be actin' like a punk, thinkin' your a soldier
I see you got a cell phone, i got a number you can dial son, make it 911
Tell 'em stop at hef’s house on the way kid
Pick up some playmates but only if they naked
Don’t know how you do in your city
But 'round here we gettin' down to the nitty gritty
And i hate to put you out like that
But you’ve been burnin' like a fire with a mouth like that
Take me back to yesterday
Rollin' dice and getting laid
Everything was a.o.k. oh…
But now and then a cloud rolls in Rains on my parade and then
Talkin' this and that again, oh Let’s break it down for a minute
And roll it on up in third gear for a minute
I got the 21's bumpin' on my benz, and
I got girlies in the back seat rubbin' on my friends, and
I don’t really give a fuck about
What these player hatin' pussies give a fuck about
'cause i’m a night ranger, never been a stranger
My two-way pager is lookin' for some danger
Zoolander, hit you with the magnum
Everybody get your groove on if you have one
And if you ain’t got it then admit it:
It’s limpbizkit, time for you to get it All around the world and this 45 pre-low (?)
Everywhere we go we watch it on the tivo
And now you’re layin' in the bed you made
Drinkin' hatorade, think about it Take me back to yesterday
Rollin' dice and getting laid
Everything was a.o.k. oh…
But now and then a cloud rolls in Rains on my parade and then
Talkin' this and that again, go Leave, thinkin' that you’re all that, and then some
I’ve got news for you (all radio is dead)
So you’re thinkin' that you’re all that, and then some?
Man, i got news for you (all radio is dead)
(the radio is dead)
Let me guess, you ain’t that impressed
Mister, hale — tosis of the breath
Livin' lifestyles of the wish-you-would
From the back isles of the thrifty-good
See i, i got room to talk, kid
I been layin' this track since north cackilack
And the very first day that you fell out the sack
I was in some fat laces, spinnin' on my back
Let me think, let me roll, let me ride
Let me put some funk in the trunk, triple 5
And a memory that can easy your pain
Like a melody from kurt cobain
'cause ya', never know when it’s all gonna end
And ya', never know when you’ll call on a friend
So you better take a step to prepare yourself
'cause the way you’re livin' now, ain’t good for your health
Thinkin' that you’re all that, and then some
I’ve got news for you (all radio is dead)
So you’re thinkin' that you’re all that, and then some?
Man, i got news for you (all radio is dead)
Thinkin' that you’re all that, and then some
I’ve got news for you (all radio is dead)
So you’re thinkin' that you’re all that, and then some?
Man, i got news for you (all radio is dead)
(all radio is dead)

Songtekstvertaling

Hé jongen, naar wie kijk je?
Waarom sta je zo in mijn gezicht?
Heb je nog nooit een honkbalknuppel gezien?
Een maniak die op je babeball pet klopt.
Je kunt maar beter tien stappen achteruit gaan.
Of je ligt waar je schoenveters liggen doe wat je moeder je verteld heeft
En gedraag je niet als een punk, denkend dat je een soldaat bent.
Ik zie dat je een mobiele telefoon hebt, Ik heb een nummer dat je kunt bellen zoon, maak er 911 van.
Zeg dat ze onderweg naar hef ' s huis moeten stoppen.
Wat speelkameraadjes oppikken, maar alleen als ze naakt zijn.
Ik weet niet hoe je het doet in je stad.
Maar hier komen we tot de kern van de zaak.
En ik haat het om je zo uit te schakelen.
Maar je brandt als een vuur met zo' n mond.
Breng me terug naar gisteren.
Dobbelen en neuken
Alles was goed.…
Maar af en toe rolt er een wolk regen op mijn parade en dan
Laten we het even uitleggen.
En rol het op in de derde versnelling voor een minuut
Ik heb de 21 's bumpin' op mijn benz, en
Ik heb meisjes op de achterbank die op mijn vrienden wrijven, en
Ik geef er geen reet om.
Wat kan het die player katjes schelen?
want ik ben een nachtwaker, nooit een vreemde geweest
M ' n Pieper zoekt gevaar.
Zoolander, sla je met de magnum.
Iedereen geniet ervan als je er een hebt.
En als je het niet hebt, geef het dan toe.:
Het is limpbizkit, tijd voor jou om het over de hele wereld te krijgen en deze 45 pre-low (?)
Overal kijken we het op de tivo.
En nu lig je in het bed dat je gemaakt hebt.
Hatorade drinken, denk erover na, Breng me terug naar gisteren.
Dobbelen en neuken
Alles was goed.…
Maar af en toe rolt er een wolk regen op mijn parade en dan
Als je dit en dat nog eens zegt, ga dan weg, denkend dat je alles bent, en dan
Ik heb nieuws voor je.)
Dus je denkt dat je dat allemaal bent, en dan nog wat?
Man, Ik heb nieuws voor je (alle radio is dood)
de radio doet het niet .)
Laat me raden, je bent niet zo onder de indruk.
Meneer, hale-Tose van de adem
Leef de levensstijl van de wens-je-zou
Van de achterkant van de thrifty-good
Ik heb ruimte om te praten.
Ik leg dit spoor al sinds north cackilack.
En de eerste dag dat je uit bed viel
Ik had veters in m' n rug.
Laat me denken, laat me rollen, laat me rijden
Laat me wat funk in de kofferbak doen, triple 5
En een herinnering die je pijn kan verzachten
Als een melodie van kurt cobain
'cause ya', never know when it ' s all gonna end
En je weet nooit wanneer je een vriend belt
Dus je kunt beter een stap zetten om jezelf voor te bereiden.
want de manier waarop je nu leeft, is niet goed voor je gezondheid.
Je denkt dat je dat allemaal bent, en dan ...
Ik heb nieuws voor je.)
Dus je denkt dat je dat allemaal bent, en dan nog wat?
Man, Ik heb nieuws voor je (alle radio is dood)
Je denkt dat je dat allemaal bent, en dan ...
Ik heb nieuws voor je.)
Dus je denkt dat je dat allemaal bent, en dan nog wat?
Man, Ik heb nieuws voor je (alle radio is dood)
(alle radio is dood)