Limp Bizkit — Counterfeit songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Counterfeit" van Limp Bizkit.

Songteksten

Freakin' me out you wear a mask called counterfeit,
you’re freakin' me out you wear a mask
Freakin' me out you wear a mask called counterfeit,
you’re freakin' me out you wear a… fake
Hey man wake up and smell the concrete
Strange to see you’ve changed like the LB
Could be identity crisis but I can’t buy this
Reality bites but that’s what life is Pitiful you, your hideous behavior
Hate what God gave ya, fakin all the flava
Artificial minds seekin out the new trends
Get in where you fit in Quit thinkin like a has-been diggin in my culture
Let me let your punks know I’m an old school soldier
With the funk flow
A damn shame you wanna change yourself
Because you’re sick of yourself
Well I’m sick of you too, fake
You’re a, a counterfeit, fake
You know we figured you out
Well I’m sick of you too, fake
You’re a, a counterfeit, fake
I wonder, I wonder
I wonder what it’s like to be a clone
Doin' nothin, nothin' on my own
Alone in your misery, you’re bitin on my new style
Filed as a counterfeit,
going down in history as nothin but a copy cat (copy cat)
So if your fakin that you’re phat you need a ballbat
Right where your head is at All your desperation causes separation
Now I grab the mic to intimidate
Your weakness screams from the limp on your siren
Phonies get the hint quick smacked with funk flick
Pain for the fakers fame can’t maintain
All these phonies
You disregarded your life (disregarded your life)
You disrespected your friends (you disrespected your friends)
You’ve even stolen your appearance (stolen)
From hangin out with my family
But I should have never dropped my guard (shoulda never dropped my guard)
So you could stab me in the back (stab me in the back)
But you were faking me out (you were faking me out)
Just faking me out you wear a mask (you wear a mask)
Freaking me out you wear a mask called counterfeit, you’re freaking me out
You wear a mask called counterfeit
Now you’re steadily startin to change
You wanna rearrange your lifestyle with live like the wild child
With the vibe alive you could lie to try and be so fly
A lie but you deny you’re a fake
You know we figured you’re a phony (fake)
You know we figured you out (fake)
You know we figured you out, figured you out, figured you out
Fake

Songtekstvertaling

Je maakt me bang. je draagt een masker dat vals heet.,
je maakt me bang. je draagt een masker.
Je maakt me bang. je draagt een masker dat vals heet.,
je maakt me bang. je draagt een... nep.
Hey man word wakker en ruik het beton
Vreemd om te zien dat je veranderd bent zoals de LB
Het kan een identiteitscrisis zijn, maar ik kan dit niet kopen.
De realiteit bijt maar dat is wat het leven is zielig jij, je afschuwelijke gedrag
Haat wat God je gaf, fakin alle flava
Kunstmatige geesten zoeken nieuwe trends uit.
Stap in waar je thuishoort. denk niet als een zwerver in mijn cultuur.
Laat me je punks laten weten dat ik een oude soldaat ben.
Met de funkstroom
Jammer dat je jezelf wilt veranderen.
Omdat je jezelf zat bent.
Ik ben jou ook zat, nep.
Je bent een vervalsing.
We hebben je door.
Ik ben jou ook zat, nep.
Je bent een vervalsing.
Ik vraag het me af.
Ik vraag me af hoe het is om een kloon te zijn.
Niets doen, niets alleen.
Alleen in jouw ellende, wacht je op mijn nieuwe stijl.
Als vals gevijld,
de geschiedenis in gaan als niets anders dan een kopieer kat (copy cat)
Dus als je fakin dat je phat bent, heb je een ballbat nodig.
Precies waar je hoofd is. je wanhoop leidt tot scheiding.
Nu pak ik de microfoon om te intimideren.
Je zwakheid schreeuwt van het manken op je sirene.
Nepjongens krijgen de hint snel geslagen met funk flick
Pijn voor de fakers fame kan het niet volhouden
Al deze neppers
Je hebt je leven veronachtzaamd.)
Je had geen respect voor je vrienden.)
Je hebt zelfs je uiterlijk gestolen.)
Van rondhangen met mijn familie
Maar ik had nooit op mijn hoede moeten zijn.)
Zodat je me in de rug kon steken.)
Maar je deed alsof.)
Je draagt een masker.)
Ik vind het doodeng dat je een masker draagt dat vals heet, je maakt me bang.
Je draagt een masker dat vals heet.
Nu begin je te veranderen.
Je wilt je levensstijl veranderen met leven als een wild kind
Met de vibe in leven zou je kunnen liegen om te proberen zo vliegensvlug te zijn.
Een leugen, maar je ontkent dat je nep bent.
We dachten dat je nep was.)
We hebben je door.)
We hebben je door, we hebben je door, we hebben je door.
Nep