Leila — Song for You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Song for You" van Leila.

Songteksten

I was the girl…
Who tinkered on her toy piano, listening
Remembering the angels whispered
You’ll go on and sing but when you get there you’ll
Forget what you always knew
I was the girl…
One foot in her heart, the other in her head
Alone on playgrounds singing to imaginary friends
What was I here to do Maybe to sing for you?
This is a Song For You
To those who sit and listen to my thoughts
And me carrying on This is a song for you, though you might think
you’re simply sitting there
you’re unaware, your presence gives me space
you give me room to soar
you lead me to the gates of dreams I held long before
I’ve been waiting…
I’ve waited for you
I am the girl…
beautiful at times at others what a mess
serving up my soul through song
and this is me undressed
so much more than a song
a moment where joy grows strong
(Repeat Chorus)
(Bridge)
there are times I’d give in when I’d wonder what’s the use in trying
oh but I know… that each time I step in front you
it’s a blessing, a gift that keeps on giving
as you lift my heart for just another day
(Repeat Chorus)

Songtekstvertaling

Ik was het meisje.…
Die klungelde op haar speelgoedpiano, luisterde
Toen fluisterden de engelen in.
Je gaat door en zingt maar als je er bent zul je
Vergeet wat je altijd al wist.
Ik was het meisje.…
Een voet in haar hart, de andere in haar hoofd.
Alleen op speeltuinen zingen voor denkbeeldige vrienden
Wat moest ik hier doen om misschien voor je te zingen?
Dit is een lied voor jou.
Naar degenen die zitten en luisteren naar mijn gedachten
En dat ik dit volhoud is een lied voor jou, al zou je denken
je zit daar gewoon.
je weet niet dat je aanwezigheid me ruimte geeft.
geef me ruimte om te zweven.
je leidt me naar de poorten van dromen die ik lang geleden had.
Ik heb gewacht.…
Ik heb op je gewacht.
Ik ben het meisje…
soms mooi bij anderen wat een puinhoop
mijn ziel dienen door een lied
en dit ben ik, uitgekleed.
zoveel meer dan een lied
een moment waarop vreugde sterk wordt
(Refrein Herhalen)
(Brug)
er zijn momenten dat ik zou toegeven als ik me afvroeg wat het nut is om te proberen
Oh maar ik weet... dat elke keer als ik voor je sta
het is een zegen, een geschenk dat blijft geven
als je mijn hart optilt voor slechts een andere dag
(Refrein Herhalen)