Leila — She Played songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "She Played" van Leila.

Songteksten

Let me tell you about a girl imprisoned in a world
Of pain and poverty where complacency’s a skin
A defense mechanism that she refused to wear and she
She played she played she played…
Ooh she played
She held the answers in her fingers
She played she played she played…
Ooh she played
Saw the world with her guitar didn’t have to go that far
She believed in her divinity played until her hands were raw, till she touched
the face of God
She’d go there in her dreams
…she played
(Repeat Chorus)
She knew that conformity meant she’d join the misery
all she had to do was look around
these were more than nylon strings
this was hope on angel wings
an open door would swing if she just played
(Chorus 2x) (Bridge)
she’s the courage of the single mother
trying to raise her child
the persistence of the man who knows
he has to walk a mile
the underdog… the immigrant
who held onto a dream
the integrity and strength that lives
in you and me…
(change) she knew be realistic
is another way to say you’ll end up a statistic
it’s always been this way
but she was not defined by those outside herself
it didn’t make any sense to keep her heart on the fence
and so she played

Songtekstvertaling

Laat me je vertellen over een meisje gevangen in een wereld
Van pijn en armoede waar zelfgenoegzaamheid een huid is
Een verdedigingsmechanisme dat ze weigerde te dragen en ze
Ze speelde ze speelde ze speelde…
Ooh ze speelde
Ze hield de antwoorden in haar vingers
Ze speelde ze speelde ze speelde…
Ooh ze speelde
Zag de wereld met haar gitaar hoefde niet zo ver te gaan
Ze geloofde in haar goddelijkheid speelde tot haar handen rauw waren, totdat ze aanraakte
het gezicht van God
Ze ging er in haar dromen heen.
... ze speelde
(Refrein Herhalen)
Ze wist dat conformiteit betekende dat ze zich bij de ellende zou voegen.
ze hoefde alleen maar rond te kijken.
dit waren meer dan nylon snaren.
dit was hoop op engelenvleugels.
een open deur zou schommelen als ze gewoon speelde
(Refrein 2x) (Bridge)
ze is de moed van de alleenstaande moeder.
proberen haar kind op te voeden
de volharding van de man die Weet
hij moet een mijl lopen.
de underdog, de immigrant.
wie hield een droom vast
de integriteit en kracht die leeft
in jou en mij…
(verandering) ze wist dat Wees realistisch
is een andere manier om te zeggen dat je zal eindigen als een statistiek
het is altijd zo geweest.
maar ze werd niet bepaald door degenen buiten zichzelf.
het had geen zin om haar hart op het hek te houden.
en dus speelde ze