Leila — Listen Don't Listen songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Listen Don't Listen" van Leila.

Songteksten

Did you hear about the man whose named JUAN MANN
Started a campaign of hugs across this land
Got arrested but 10,000 people strong
Stood beside him hugging strangers all day long
…Listen
A little boy of 6 years old once had a plan
To help the children and bring water to a land
And he raised thousands upon thousands by himself
Look him up online the name is RYANS' WELL
…Listen
Don’t Listen to the news you hear on your TV
Don’t listen to the voice of fear and misery
Ay attention there’s so much love
That we don’t get to see
I believe in you and me and humanity
Two men chose to start a homeless soccer league
to feed the souls of those forgotten on the streets
a world cup later… an indie film but yet
to hear about it gotta google KICKIN' IT
…Listen
Steven and Elaine left all that they knew
rescued animals disabled by abuse
started ROLLING DOG RANCH where their lives they give
through that love these precious creatures get to live
…Listen
(Bridge)
Did you know our thoughts can heal?
those whose cancers' disappeared?
time to question all we hear
turn illusions on their ear

Songtekstvertaling

Heb je gehoord van de man wiens naam JUAN MANN
Begon een campagne van knuffels in dit land
Werd gearresteerd maar 10.000 mensen sterk
Stond naast hem de hele dag vreemden te knuffelen.
…Luisteren
Een jongetje van zes had ooit een plan.
Om de kinderen te helpen en water naar een land te brengen
En hij heeft duizenden en duizenden in zijn eentje grootgebracht.
Zoek hem online op. de naam is RYANS ' bron.
…Luisteren
Luister niet naar het nieuws dat je op TV hoort.
Luister niet naar de stem van angst en ellende.
Aandacht, er is zoveel liefde.
Dat we niet te zien krijgen
Ik geloof in jou en mij en de mensheid.
Twee mannen kozen voor een dakloze voetbalcompetitie.
om de zielen te voeden van hen die vergeten zijn op straat.
een WK later... een indie film maar toch
om erover te horen moet je googin' it
…Luisteren
Steven en Elaine lieten alles achter wat ze wisten.
geredde dieren gehandicapt door misbruik
begonnen met de Rolling DOG RANCH waar hun leven ze geven
door die liefde kunnen deze kostbare wezens leven.
…Luisteren
(Brug)
Wist je dat onze gedachten kunnen genezen?
degenen wiens kanker is verdwenen?
tijd om alles wat we horen in vraag te stellen.
maak illusies op hun oor