Leila — 50 Reasons songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "50 Reasons" van Leila.

Songteksten

She was only 17 what could she know
so the story has been told since long ago
50 Reasons kept the goddesses enslaved
50 reasons why a girl should know her place
but what if She’s the daughter of a prayer
she’s the mother of a cause
the next Jane Goodall or Amelia Earhart
she’s Vivaldi blessed with curves
she goes on to find a cure
if we bought what others sold
would our wings unfold
He was only 17 what could he know
so his story had been shaped since long ago
50 reasons why the world would hold him back
50 wounds not even his placed on his back
…but what if He’s the son of hope once cast
he’s the father of new dreams
living life beyond the fears
projected on a screen
he’s Mandela and Rumi
the next Stephen Hawking.
if we bought what others sold
would our wings unfold
(Bridge)
Now here they are God knows how far
they’ll pry the lid and let the pain
spill from the jar… greatness it roams
in heart’s of gold
flip the switch change the script
let the eagles soar

Songtekstvertaling

Ze was pas 17.
dus het verhaal is al lang geleden verteld.
50 redenen hielden de godinnen tot slaaf.
50 redenen waarom een meisje haar plaats zou moeten kennen
maar wat als ze de dochter is van een gebed
ze is de moeder van een zaak.
de volgende Jane Goodall of Amelia Earhart
ze is Vivaldi gezegend met rondingen.
ze gaat verder om een geneesmiddel te vinden.
als we zouden kopen wat anderen verkochten
zouden onze vleugels zich ontvouwen
Hij was pas 17.
dus zijn verhaal was al lang geleden gevormd.
50 redenen waarom de wereld hem zou tegenhouden
50 wonden die niet eens op z ' n rug zijn geplaatst.
... maar wat als hij de zoon van hoop is ooit geworpen
hij is de vader van nieuwe dromen.
leven buiten de angst
geprojecteerd op een scherm
hij is Mandela en Rumi.
de volgende Stephen Hawking.
als we zouden kopen wat anderen verkochten
zouden onze vleugels zich ontvouwen
(Brug)
Hier zijn ze, God weet hoe ver.
ze wrikken het deksel open en laten de pijn
mors uit de pot ... grootheid het zwerft
in hart van goud
schakel de schakelaar om het script te veranderen
laat de adelaars opstijgen.