Lee Ranaldo and the Dust — Ambulancer songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ambulancer" van Lee Ranaldo and the Dust.

Songteksten

Last time that I saw you, you smiled and said you were dead
A blind eye to the water, anyway thatʼs what you said
I wonʼt call you a runaway, I donʼt call you a friend
Drop the past for the day-to-day, It all shakes out in the end
I call you t come back, when the stakes are high
Already dressed in black, baby yr tumbling in
The last time I saw you, you said that soon youʼd be dead
You heard the voices calling, the ambulance in yr head
Then all the lights were shining, the blood backed up in yr eyes
You couldnʼt translate the signals, the planetarian sigh
Iʼm calling you t come back, donʼt you say goodbye
All messed up in black, baby yr falling again
Last time: lost time / next time: divine
The road that leads you out is the same as the way back in
Yr pain is not in doubt but baby yr good in yr skin
Last time, next time, divide, decline
The spiders of time are calling, wrapping you up in their webs
The night is quickly falling, fast unraveling threads
What empty season? Signpost to the divine?
What floating cloud had signaled that youʼd lost yr mind?
Yr caught in the abstractions, waiting to begin
Thereʼs no chain reaction, Baby yr good in yr skin
Everyone knows the answer before you do
Everyone hangs a light out in their head
Everyone got a taste of you
Everyone falls apart in the end

Songtekstvertaling

De laatste keer dat ik je zag, lachte je en zei je dat je dood was.
Een oogje dichtknijpen voor het water, dat is wat je zei.
Ik noem je geen wegloper, ik noem je geen vriend.
Laat het verleden voor de dag van vandaag vallen, het trilt allemaal uit op het einde
Kom terug als er veel op het spel staat.
Al gekleed in het zwart, baby yr tuimelt in
De laatste keer dat ik je zag, zei je dat je binnenkort dood zou zijn.
Je hoorde de stemmen roepen, de ambulance in yr head.
Toen schitterden alle lichten, het bloed kromp in je ogen.
Je zou de signalen niet kunnen vertalen, de planetarische zucht.
Ik bel je nog. kom niet terug.
Helemaal in de war in het zwart, baby yr valt weer
Laatste keer: verloren tijd / volgende keer: goddelijk
De weg die je naar buiten leidt is hetzelfde als de weg terug naar binnen.
Yr pijn is niet in twijfel, maar baby yr goed in yr huid
De laatste keer, de volgende keer, verdelen, verminderen
De spinnen van de tijd roepen, wikkelen je in hun webben
De nacht valt snel, snel ontrafelen draden
Welk leeg seizoen? Wegwijzer naar het goddelijke?
Welke zwevende wolk gaf aan dat je je verstand verloor?
Yr gevangen in de abstracties, wachtend om te beginnen
Er is geen kettingreactie, Baby yr goed in je huid
Iedereen weet het antwoord voor je dat doet.
Iedereen hangt een licht in zijn hoofd
Iedereen heeft je geproefd.
Iedereen valt uiteindelijk uit elkaar.