Laura Story — Who Is Like Our God songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Who Is Like Our God" van Laura Story.

Songteksten

Where can I run in times of trouble?
Where can I turn when hope seems lost?
I find my strength within Your shelter
You will not fail though the night is long
Who is like our God?
Mighty in the battle
Your Majesty be lifted high
Who is like our God?
He reaches for the broken
Jesus hears me when I cry
How can it be that You are for me?
Though I am weak, Your love is strong
You are my light and my salvation
In Your name alone, I overcome
Who is like our God?
Mighty in the battle
Your Majesty be lifted high
Who is like our God?
He reaches for the broken
Jesus hears me when I cry
Who else can help us?
Who else can save?
Who else can overcome the power of the grave?
Who else can heal us?
Break every chain?
There is no one, no one else
There is no one, no one else
Who is like our God?
Mighty in the battle
Your Majesty be lifted high
Who is like our God?
He reaches for the broken
Jesus hears my cry
Who is like our God?
Mighty in the battle
Your Majesty be lifted high
Who is like our God?
He reaches for the broken
Jesus hears me when I cry
He hears me when I cry
He hears me when I cry
Who is like, who is like our God?

Songtekstvertaling

Waar Kan ik rennen in tijden van problemen?
Waar Kan ik heen als de hoop verloren lijkt?
Ik vind mijn kracht in jouw schuilplaats.
Je zult niet falen al is de nacht lang
Wie is als onze God?
Machtig in de strijd
Uwe Majesteit wordt hoog verheven
Wie is als onze God?
Hij reikt naar de gebroken
Jezus hoort me als ik huil
Hoe kan het dat je voor mij bent?
Hoewel ik zwak ben, is jouw liefde sterk.
Jij bent mijn licht en mijn redding
Alleen al in jouw naam, overwin ik
Wie is als onze God?
Machtig in de strijd
Uwe Majesteit wordt hoog verheven
Wie is als onze God?
Hij reikt naar de gebroken
Jezus hoort me als ik huil
Wie kan ons nog meer helpen?
Wie kan er nog meer redden?
Wie anders kan de kracht van het graf overwinnen?
Wie anders kan ons genezen?
Elke ketting breken?
Er is niemand, niemand anders.
Er is niemand, niemand anders.
Wie is als onze God?
Machtig in de strijd
Uwe Majesteit wordt hoog verheven
Wie is als onze God?
Hij reikt naar de gebroken
Jezus hoort mijn schreeuw
Wie is als onze God?
Machtig in de strijd
Uwe Majesteit wordt hoog verheven
Wie is als onze God?
Hij reikt naar de gebroken
Jezus hoort me als ik huil
Hij hoort me als ik huil.
Hij hoort me als ik huil.
Wie is als, Wie is als onze God?