Laura Story — Who But Jesus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Who But Jesus" van Laura Story.

Songteksten

Who but Jesus, loves the sinner?
Who but Jesus, calls him friend?
Reaches out to touch the leper
Bids the weary come to Him?
Who but Jesus, loves the lowly
Those the world has cast outside?
And with such scandalous compassion
Makes a wretch his chosen bride?
Who but Jesus, dwells among us
Called this broken world his home?
Took on flesh and pain and sorrow
Reaping what He did not sow?
With the lost He shared salvation
With the thief He shared a cross
All that we might share His riches
Who but Christ would give it all?
Who but Jesus?
Who but Jesus?
Who but Jesus, loves the sinner
Enough to give His life?
Love too pure for men to merit
Praise too glorious to deny
Praise Him now with my joy in living
As in death my comfort rests
Who but Jesus, loves this sinner
He alone is my righteousness
Who but Jesus?
Who but Jesus?
Who but Jesus?
Who but Jesus?

Songtekstvertaling

Wie anders dan Jezus, houdt van de zondaar?
Wie anders dan Jezus, noemt hem vriend?
Reikt uit om de melaatse aan te raken
Vraagt de vermoeiden naar hem toe te komen?
Wie behalve Jezus, houdt van de nederigen
Die de wereld buiten heeft geworpen?
En met zo ' n schandalige compassie
Maakt een ellendeling zijn uitverkoren bruid?
Die, behalve Jezus, onder ons woont
Noemde deze gebroken wereld zijn thuis?
Nam vlees en pijn en verdriet aan
Hij oogst wat hij niet zaait.
Met de verlorenen deelde hij zijn verlossing.
Met de dief deelde hij een kruis.
Alles wat we kunnen delen in zijn rijkdom
Wie anders dan Christus zou alles geven?
Wie anders dan Jezus?
Wie anders dan Jezus?
Wie behalve Jezus, houdt van de zondaar
Genoeg om zijn leven te geven?
Liefde is te zuiver voor mensen om te verdienen
Lof te glorieus om te ontkennen
Prijs hem nu met mijn vreugde in het leven
Als in de dood rust mijn troost
Wie behalve Jezus, houdt van deze zondaar
Hij is mijn gerechtigheid.
Wie anders dan Jezus?
Wie anders dan Jezus?
Wie anders dan Jezus?
Wie anders dan Jezus?