Laura Story — Keeper of the Stars songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Keeper of the Stars" van Laura Story.

Songteksten

Against all hope in hope I believe
That You Lord are faithful
You’re good and You are able
When it seems impossible to me
Your promises are all true
What You said I know You will do
And I am sure
Your love endures
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
I won’t be afraid
Cause You’re holding every part
Of this world
And my heart trusts You that
You won’t let me fall
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
Against all hope in hope I believe
Your plan for me is perfect
And You show me it’s all worth it
With eyes of faith You teach me to see
And lighten every dark night
Knowing it will be alright
And I am sure
That Your love endures, yeah
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
I won’t be afraid
Cause You’re holding every part
Of this world
And my heart trusts You that
You won’t let me fall
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
You’re the Keeper of the stars
Look up now, O my soul
See His greatness and behold, behold!
Look up now, O my soul
See His wonders and behold, behold!
I’m giving it all
I’m giving it all
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
I won’t be afraid
Cause You’re holding every part
Of this world
And my heart trusts You that
You won’t let me fall
I’m giving it all
To the Keeper of the stars
You’re the Keeper of the stars
The Keeper of the stars

Songtekstvertaling

Tegen alle hoop in Hoop Geloof ik
Dat U Heer trouw bent
Je bent goed en je bent in staat
Als het mij onmogelijk lijkt
Uw beloften zijn allemaal waar
Wat je zei Ik weet dat je zal doen
En ik ben er zeker van
Je liefde duurt voort.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Ik zal niet bang zijn.
Want je houdt elk deel vast.
Van deze wereld
En mijn hart vertrouwt je dat
Je laat me niet vallen.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Tegen alle hoop in Hoop Geloof ik
Je plan voor mij is perfect.
En jij laat me zien dat het het allemaal waard is.
Met de ogen van het geloof leer je me te zien
En elke donkere nacht verlicht
Weten dat het goed komt
En ik ben er zeker van
Dat je liefde voortduurt, Ja.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Ik zal niet bang zijn.
Want je houdt elk deel vast.
Van deze wereld
En mijn hart vertrouwt je dat
Je laat me niet vallen.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Jij bent de hoeder van de sterren
Kijk nu op, o mijn ziel
Zie zijn grootheid en aanschouw, aanschouw!
Kijk nu op, o mijn ziel
Zie Zijn wonderen en aanschouw, aanschouw!
Ik geef alles.
Ik geef alles.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Ik zal niet bang zijn.
Want je houdt elk deel vast.
Van deze wereld
En mijn hart vertrouwt je dat
Je laat me niet vallen.
Ik geef alles.
Aan de Wachter van de sterren
Jij bent de hoeder van de sterren
De Wachter van de sterren