Laura Story — God of Every Story songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "God of Every Story" van Laura Story.

Songteksten

Amy she lives down the street
And her husband left her just last week
She feels like giving up
But she’s holding on to hope
John lost his job six months ago
He’s got a wife, three kids at home
Doesn’t know what to do
He’s praying for a breakthrough
Some wanna raise a fist up high
Blame all the hard things on the Father in the sky
But He hears when we call
We can trust him through it all
He’s the God of every story
He sees each tear that falls
We may not understand but one thing is certain
He is faithful, He’s a faithful God
Jordan’s had a lifetime of hard days
And all the pills won’t take the pain away
But before he hits the ground
He see Mercy reaching down
He’s the God of every story
He sees each tear that falls
We may not understand but one thing is certain
He is faithful, He’s a faithful God
His ways are holier
Than we could ever comprehend
When our world is shaking
He holds us in the palm of His hand
Young Martin is thankful he’s alive;
The doctors said he might not survive
That was seven years ago…
What a miracle
And now there’s this new baby girl
And with one breath she’s changed our whole world
Some say she looks like dad
But she looks like grace to me
Your grace to me
You’re the God of every story
You see each tear that falls
We may not understand but one thing is certain
You are faithful, You are faithful
You’re the God of every story
No matter what I’m going through
I may not understand, You are God and I am just a man
Yeah I’m forever trusting in Your plan
One thing is certain
You are faithful, You’re faithful God

Songtekstvertaling

Amy, ze woont verderop in de straat.
En haar man heeft haar vorige week verlaten.
Ze wil het opgeven.
Maar ze houdt vast aan hoop.
John verloor zijn baan zes maanden geleden.
Hij heeft een vrouw, drie kinderen thuis.
Hij weet niet wat hij moet doen.
Hij bidt voor een doorbraak.
Sommigen willen een vuist omhoog
Geef de Vader de schuld van alle harde dingen.
Maar hij hoort wanneer we roepen
We kunnen hem vertrouwen.
Hij is de God van elk verhaal.
Hij ziet elke scheur die valt
We begrijpen het misschien niet, maar één ding is zeker.
Hij is trouw, hij is een trouwe God.
Jordan heeft een leven vol moeilijke dagen gehad.
En alle pillen nemen de pijn niet weg.
Maar voordat hij de grond raakt
Hij ziet genade naar beneden reiken
Hij is de God van elk verhaal.
Hij ziet elke scheur die valt
We begrijpen het misschien niet, maar één ding is zeker.
Hij is trouw, hij is een trouwe God.
Zijn manieren zijn heiliger.
Dan we ooit kunnen begrijpen
Als onze wereld trilt
Hij houdt ons in de palm van zijn hand
Jonge Martin is dankbaar dat hij nog leeft.;
De dokters zeiden dat hij het misschien niet zou overleven.
Dat was zeven jaar geleden.…
Wat een wonder.
En nu is er een nieuw meisje.
En met één adem heeft ze onze hele wereld veranderd.
Sommigen zeggen dat ze op papa lijkt.
Maar ze lijkt op grace.
Uwe genade aan mij
Jij bent de God van elk verhaal.
Je ziet elke scheur die valt
We begrijpen het misschien niet, maar één ding is zeker.
Je bent trouw, je bent trouw.
Jij bent de God van elk verhaal.
Wat ik ook doormaak.
Ik begrijp het misschien niet, Jij bent God en ik ben maar een man.
Ja, ik vertrouw altijd op je plan.
Eén ding is zeker.
Je bent trouw, je bent trouw God.