Laura Story — Forgiven songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Forgiven" van Laura Story.

Songteksten

Do you remember
The last hand that was held out to you
The last time you heard the words inviting you to come
The last time there were arms open wide for you
Do you remember
Ever knowing anyone
Who saw you as someone
Who called you by name and said
Forgiven
Every word and deed you are forgiven
He says to you, my child
You are chosen, you are loved
You are forgiven
Do you remember
Last time you truly felt safe
The last time you were honest about you feeling pain
Knowing there was someone who could take that guilt away
Do you remember
When you heard the words of love
Living in your heart
That you are worth the cost
You are forgiven
Every word and deed you are forgiven
He says to you, my child
You are chosen, you are loved
You are forgiven
I am set free
All my stains are washed clean
Jesus, my God and King
Thank You for saving me
I am forgiven
I am forgiven
I am chosen, I am loved
I am forgiven
I have been set free, I’ve been forgiven
You say to me, my child
You are chosen, you are loved
And that will always be enough
I am forgiven

Songtekstvertaling

Weet je nog?
De laatste hand die je werd uitgestoken
De laatste keer dat je de woorden hoorde die je uitnodigden om te komen
De laatste keer waren er armen wijd voor je open.
Weet je nog?
Ooit iemand gekend
Wie zag jou als iemand
Wie riep je bij naam en zei:
Vergeven
Elk woord en daad is je vergeven.
Hij zegt tegen jou, mijn kind.
Je bent uitverkoren, je bent geliefd
Je bent vergeven.
Weet je nog?
De laatste keer voelde je je echt veilig.
De laatste keer dat je eerlijk was over dat je pijn voelde
Wetende dat er iemand was die dat schuldgevoel kon wegnemen.
Weet je nog?
Toen je de woorden van liefde hoorde
Leven in je hart
Dat je de kosten waard bent
Je bent vergeven.
Elk woord en daad is je vergeven.
Hij zegt tegen jou, mijn kind.
Je bent uitverkoren, je bent geliefd
Je bent vergeven.
Ik ben bevrijd.
Al mijn vlekken zijn schoon gewassen.
Jezus, mijn God en Koning.
Bedankt dat je me gered hebt.
Ik ben vergeven.
Ik ben vergeven.
Ik ben uitverkoren, ik ben geliefd
Ik ben vergeven.
Ik ben vrijgelaten, ik ben vergeven.
Je zegt tegen mij, mijn kind
Je bent uitverkoren, je bent geliefd
En dat zal altijd genoeg zijn.
Ik ben vergeven.