Latyrx — Exclamation Point songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Exclamation Point" van Latyrx.

Songteksten

There’s a million crazy notions that’ll hit ya in the head
At any given moment, slow it down
But that’s not possible, it’s impossible
Over used like an exclamation point
Lost all meaning like an exclamation point
Played out like an exclamation point
There’s a million different lines through a single point in time
And it’s difficult to find how they’ve gotten there
Every word owed its glory it’s the only celebratory way of conquering our inner
fears
If we could just control everything within our own mind, body, soul’s own we
could make it here
But the world won’t stop for a minute it could stop time make you have to
holler for a dollar bill
And this life might lessen still
It could show you how to star in films
To make you even stronger
I don’t doubt it will, it will
Before it takes you even higher still
It’ll forge you an iron will
Through the fire in the kiln reborn, rebuild till your destiny has been
fulfilled
It seems like we take everything for granted
If it ain’t triple digit expansion, well man forget it
Scrap it, it just ain’t happening
But what about the little things
We forget the simple things
Greatness is a series of baby steps
Day in, day out, it’s daily reps
And occasionally now it’s leaps and bounds
But more often than not you slowly reach the mountain
Pace yourself
Ya’ll wan’t instant gratification
We all want kisses adulations
Success is a givin' it just happens baby
It don’t require my commitment, ask for patience
Are we all so entitles that, oh my god
The only thing that we drink is lightening in a bottle?
Anyway that’s all I have to say to ya’ll, ta ta
Just gonna go back to blah blah blah
I feel like waking up again
Eyes wide like a window opening
I feel like waking up again
I’m the cause of all my sufferin'
I feel like waking up again
Eyes wide like a window opening
I feel like waking up again
I’m the cause of all my sufferin'

Songtekstvertaling

Er zijn een miljoen gekke ideeën die je op je hoofd zullen slaan.
Op elk moment, vertraag het
Maar dat is onmogelijk.
Gebruikt als uitroepteken
Verloor alle Betekenis als een uitroepteken
Uitgespeeld als een uitroepteken
Er zijn een miljoen verschillende lijnen door een enkel punt in de tijd.
En het is moeilijk te vinden hoe ze daar zijn gekomen.
Elk woord was zijn glorie het is de enige feestelijke manier om ons innerlijk te veroveren
angst
Als we alles konden beheersen in onze eigen geest, lichaam, ziel eigen wij
ik zou het hier kunnen halen.
Maar de wereld zal niet stoppen voor een minuut het kan de tijd stoppen je moet
roep om een dollarbiljet.
En dit leven kan nog afnemen.
Het kan je laten zien hoe je in films speelt.
Om je nog sterker te maken
Daar twijfel ik niet aan.
Voordat het je nog hoger brengt.
Het zal je een ijzeren wil smeden.
Door het vuur in de oven herboren, herbouwen tot je bestemming is geweest
voldoen
Het lijkt erop dat we alles voor lief nemen.
Als het geen driecijferige uitbreiding is, vergeet het dan.
Schrap het, het gebeurt gewoon niet.
Maar hoe zit het met de kleine dingen
We vergeten de simpele dingen
Grootsheid is een serie kleine stapjes
Dag in, dag uit, het zijn dagelijkse vertegenwoordigers
En af en toe zijn het sprongen en grenzen.
Maar vaker wel dan niet bereikt u langzaam de berg
Rustig aan.
Ya 'll wanna' t instant bevrediging
We willen allemaal kusjes adulaties
Succes is een geschenk het gebeurt gewoon baby
Het vereist mijn toewijding niet, vraag om geduld.
Zijn we allemaal zo gerechtigd dat, oh mijn god
Het enige wat we drinken is het verlichten in een fles?
Dat is alles wat ik te zeggen heb.
Ik ga gewoon terug naar blah blah blah
Ik wil weer wakker worden.
Ogen wijd als een raam open
Ik wil weer wakker worden.
Ik ben de oorzaak van al mijn lijden.
Ik wil weer wakker worden.
Ogen wijd als een raam open
Ik wil weer wakker worden.
Ik ben de oorzaak van al mijn lijden.