Latyrx — Deliberate Jibberish songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Deliberate Jibberish" van Latyrx.

Songteksten

Knowing what I know I can tell you that I don’t know much
A little bit less than a lot but a little bit more than I know
Just a normal amount won’t do
I need to pinch off salt not a punch
A pinch or a punch
A punch, a pinch was the? do it up
Just to give a little something kick it up
Just a notch
Add some fine red wine in fact
Let me get a little bit before you give the whole bottle up in the mix
Who am I one time? (whoo I’m lit)
They think I’m tipsy, whistling, tripping, kissing
Is the whole bottle empty or bending
Deliberate jibberish
Deliberate jibberish of the alliterate
? a critical self impression of silliness
Whatever the limits of the? relative of rebellious
Tell 'em the present is relegate the pressures of present intelligence in a
sense
Everyone rides against the intents of the rest suggested to rest in the repress
in the senses
Got to go further than left and right
Even if it might seem senseless
Deliberate Jibberish (x4)
Takin' and makin the shot
No seconds left on the clock
And not a mouse with the rock
Hickery Dickery Dock
Leaving the writers in shock
Puttin' the woman on top
Spot gettin' awfully hot
Words that’ll thickin' the plot
Nothing at all that could stop
Nothing at all that could stop
Nobody knows what tomorrow’s gonna bring
The sun on the swing
Or the moon on a string
A UFO full of benevolent beings
To transport us with the satellite wings
To a place where people are made of pure energy
And the rhythm of the speech is a lyric and a beat
Ain’t got no teeth
Voices will heal again
And no condominiums
Racism ain’t no more
Away from the idiots
A plate of spaghettium
Grapes of Tahitian treats
I always love me a Tahitian treat
A little shaved ice
And a little red beans
? nice with a little Jim Beam
A mountain of wine with a pretty young thing
Making her sing in the video stream
A little Bo Peep
I’m the unicorn king
With a heart on my sleeve
With a heart on my sleeve
Tell me what does that mean
Forget what you believe in do it now?
Stream of consciousness into the sea of everything
And you could be what you are seeing just as real as DMT
Like the reality of clinging like a? drinking tea
Realities released
Deliberate jibberish (x6)

Songtekstvertaling

Wetende wat ik weet kan ik je zeggen dat ik niet veel Weet.
Een beetje minder dan veel maar een beetje meer dan ik weet
Een normale hoeveelheid is niet genoeg.
Ik moet zout afknijpen, geen punch.
Knijpen of slaan
Een klap, een snufje was het? Doe het omhoog.
Gewoon om iets te geven.
Gewoon een inkeping.
Voeg wat rode wijn toe.
Laat me een beetje nemen voordat je de hele fles in de mix geeft.
Wie ben ik één keer? (whoo I ' m litt)
Ze denken dat ik aangeschoten ben, fluitend, trippen, kussen.
Is de hele fles leeg of buigend
Opzettelijke jibberish
Opzettelijke jibberish van het alliteraat
? een kritische zelfbeeld van dwaasheid
Wat de grenzen van de? verwant aan de opstandige
Vertel ze dat het heden de druk van de huidige intelligentie in een
zin
Iedereen rijdt tegen de intenties van de rest in om te rusten in de verdrukking
in de zintuigen
Ik moet verder gaan dan links en rechts.
Zelfs als het zinloos lijkt
Opzettelijke Jibberish (x4)
Nemen en schieten
Geen seconden meer op de klok
En geen muis met een steen
Hickery Dicery Dock
Waardoor de schrijvers in shock raken
Zet de vrouw bovenop
De plek wordt erg heet.
Woorden die de plot dikker maken
Niets dat kon stoppen.
Niets dat kon stoppen.
Niemand weet wat morgen brengt.
De zon op de schommel
Of de maan aan een touwtje
Een UFO vol welwillende wezens
Om ons te vervoeren met de satelliet vleugels
Naar een plek waar mensen gemaakt zijn van pure energie.
En het ritme van de toespraak is een tekst en een ritme
Ik heb geen tanden.
Stemmen zullen weer genezen.
En geen appartementen.
Racisme is niet meer.
Weg van de idioten.
Een bord spaghettium
Druiven van Tahitiaanse traktaties
Ik hou altijd van een Tahitiaanse traktatie.
Een beetje geschoren ijs
En een beetje rode bonen.
? mooi met een kleine Jim Beam
Een berg wijn met een mooi jong ding
Haar laten zingen in de videostroom
Een kleine Bo Peep
Ik ben de eenhoorn koning.
Met een hart op mijn mouw
Met een hart op mijn mouw
Wat betekent dat?
Ben je vergeten waar je in gelooft?
Stroom van bewustzijn in de zee van alles
En je zou kunnen zijn wat je ziet net zo echt als DMT
Zoals de realiteit van vastklampen als een? thee drinken
Realiteiten vrijgegeven
Opzettelijke jibberish (x6)