Latyrx — Arrival songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Arrival" van Latyrx.

Songteksten

Thank you, thank you, thank you
I would first like to thank the almighty creator for making all things possible
You’re so awesome
And I would like to thank you all
Everyone that voted for peace, justice, equality
Those that stand for an improvement in policy
Those that want to see change implemented, not just words but actions
Commitment to a brighter future
To all you futurist I salute ya
And we won’t be denied
Progress is on our side
The pathway to forward is illuminated for us and shine
With a bright, undeniable light
And it’s his light, her light, all different skin types
Weights, heights, likes, dislikes, and walks of life
And that light will blaze the way to a better tomorrow
What we do today in this life, in this time
It’s our charge, to all rise
And seize the moment, collectively own it
Victory is waiting for us, all it’s open
We have arrived, we have arrived, we are here
(speech x10)
I’m feeling more optimistic than I have in a very long time
The storm clouds have lifted it’s been a scary long ride
I finally feel like after I don’t know how many years
I’m tirelessly fighting uphill, compromising the deals
The grinding, the building, the broadening of our appeal
At last we finally arrived
The worlds opened up like a coconut
The culturally monopoly broken up
And for those that had a hold on us
Imposed their doctrine and a code of conduct
That’s over and done, all that is history
This is a new model, but enough about yesterday
Let’s talk about tomorrow
See change, a paradigm shift
We change, it’s an awesome time
For those of us who felt marginalized, compartmentalized
Or felt like we led nominal lives, or even felt like a target at times
And where I once felt like an outsider
Now I feel like I am empowered
And it doesn’t mean it still won’t be difficult
And I still don’t quite feel like we hit that pinnacle
But what we achieved is not insignificant
Think of what we once were, this is not some little shit
So where do we go next?
Proceed with boldness
Embrace our wholeness
Activate our culture
We are passionate, imaginative, action orientated people
Savvy in chemist, manic, with swagger that’s unequaled
Keep investing in ourselves and testing ourselves
Keep pressing ourselves, besting ourselves
Foster that entrepreneurial spirit
Recognize that this is a milestone, historical period
Let us use this momentum to further conquer our limits
Cause we still got a few old habits to break
And we still do have a whole planet to save
We have arrived, we have arrived
We are here
(speech x10)
We are the victors
The dirty and forgotten
We march ahead to a song
We fight till we die
We stare 'em in the eye
We never flinch
We never give an inch
We never cry, oh
Pray for the women
The worthy downtrodden
We honor your memory with song
So raise your pitchers and turn the top to bottom

Songtekstvertaling

Dank u, Dank u, Dank u
Ik wil eerst de Almachtige Schepper bedanken voor het mogelijk maken van alle dingen.
Je bent zo geweldig.
En Ik wil jullie allemaal bedanken.
Iedereen die voor vrede, gerechtigheid, gelijkheid stemde
Degenen die staan voor een verbetering van het beleid
Degenen die willen dat veranderingen worden doorgevoerd, niet alleen woorden, maar acties
Inzet voor een betere toekomst
Aan alle futuristen groet ik jullie
En we zullen niet worden ontkend
Vooruitgang staat aan onze kant.
Het pad naar voren is verlicht voor ons en glanst
Met een helder, onmiskenbaar licht
En het is zijn licht, haar licht, alle verschillende huidtypes
Gewichten, hoogtes, likes, haatgevoelens, en loopbanen
En dat licht zal de weg banen naar een betere morgen.
Wat we vandaag doen in dit leven, in deze tijd
Het is onze taak, om allen op te staan.
En het moment grijpen, het collectief bezitten
De overwinning wacht op ons, alles is open.
We zijn aangekomen, we zijn aangekomen, we zijn hier
(speech x10))
Ik voel me optimistischer dan in lange tijd.
De stormwolken zijn opgeheven het is een enge lange rit geweest
Ik voel me eindelijk als ik weet niet hoeveel jaar.
Ik Vecht onvermoeibaar bergop, compromitteer de deals
Het slijpen, het gebouw, de verbreding van onze aantrekkingskracht
Eindelijk zijn we er.
De wereld opende zich als een kokosnoot
Het cultureel monopolie werd verbroken
En voor degenen die een greep op ons hadden
Legde hun doctrine en een gedragscode op.
Dat is verleden tijd.
Dit is een nieuw model, maar genoeg over gisteren
Laten we het over morgen hebben.
Zie verandering, paradigmaverschuiving
We veranderen, het is een geweldige tijd
Voor degenen onder ons die zich gemarginaliseerd, gecompartimenteerd voelden
Of het voelde alsof we een nominaal leven hadden, of soms zelfs een doelwit voelden.
En waar ik me ooit als een buitenstaander voelde
Nu voel ik me alsof ik bevoegd ben.
En het betekent niet dat het nog steeds niet moeilijk zal zijn.
En ik heb nog steeds niet het gevoel dat we die top bereikt hebben.
Maar wat we hebben bereikt is niet onbelangrijk.
Denk aan wat we ooit waren, dit is geen kleine shit.
Waar gaan we nu heen?
Ga door met vrijmoedigheid.
Omarm onze heelheid
Activeer onze cultuur
We zijn gepassioneerde, fantasierijke, actiegerichte mensen.
Slim in de chemicus, manisch, met swagger dat ongeëvenaard is.
Blijven investeren in onszelf en onszelf testen
Blijf onszelf onder druk zetten.
De ondernemingsgeest bevorderen
Erkennen dat dit een mijlpaal, historische periode
Laten we dit momentum gebruiken om onze grenzen verder te veroveren.
Want we hebben nog een paar oude gewoontes te breken.
En we hebben nog steeds een hele planeet te redden.
We zijn aangekomen, we zijn aangekomen
We zijn er.
(speech x10))
Wij zijn de overwinnaars.
De vieze en vergeten
We marcheren vooruit naar een lied
We vechten tot we sterven.
We staren ze in de ogen
We geven nooit op.
We geven nooit een vinger
We huilen nooit.
Bid voor de vrouwen.
De waardige onderdrukten
We eren je herinnering met lied
Dus hef je werpers en draai de bovenkant naar beneden