La Luz — It's Alive songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "It's Alive" van La Luz.

Songteksten

Stolen and then left in the car
We can always tell where you are
All alone in your secret
Waiting somewhere to meet us
Walking alone past the park
Someone cries out from the dark
Look around, nothing’s moving
But I can tell that it’s human
It’s alive
It’s alive
Oh, take me into the city
Oh, let me out in the crowd
If you see me lying on the ground
Walk around

Songtekstvertaling

Gestolen en dan achtergelaten in de auto
We weten altijd waar je bent.
Helemaal alleen in je geheim
Ze wachten ergens op ons.
Alleen voorbij het park wandelen
Iemand schreeuwt uit het donker
Kijk om je heen, er beweegt niets.
Maar ik kan zien dat het menselijk is.
Het leeft.
Het leeft.
Neem me mee naar de stad.
Oh, laat me eruit in de menigte
Als je me op de grond ziet liggen
Loop rond