Kreator — Warcurse songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Warcurse" van Kreator.

Songteksten

Envision World War Two
In a land that’s ruled by hate and hunger
I guide the fading souls
As bodies drown in flames
All the world is a cemetery
A new order is dispersed
Like a brutal catharsis
This is the dawning of the
Warcurse
Echoes death’s eternal call
Hatred is forever
Warcurse
Peace, forever be disturbed
Violence is conquering the world
Dreams to erase
The ones that they forever despise
Perverse ideology
From the lowest sons of the soil
I am watching, ever-present
Suffers from every race
Take a look into the mirror
And you will see my face
Warcurse
Echoes death’s eternal call
Hatred is forever
Warcurse
Peace, forever be disturbed
Violence is conquering the world
Air raid shelters as the sirens scream
Words to ease all mortal fear
Lift the souls off on the German front
Counting cadavers on the lost
Soldiers of hate, Nazi leaders and civilians
I will take them to where they belong
For I’ve seen many wars
Heard a hundred calls to arms
Salvation is my name, alarm!
Pure hate is in the air that I breath
Pure hate
A sickness that’s known as pure hate
Abnormal cruelty brings no victory to this war
Pure hate, the wise saw it coming
Pure hate, the mighty paved the path
Pure hate
My kiss of death comes as a blessing not a curse
The curse lives on and on and on and on
And on and on and on and on and on
And on and on and on
Gggggrhhhh, eternal
Warcurse
Warcurse
Warcurse
Warcurse
Violence is conquering the world!

Songtekstvertaling

Zie De Tweede Wereldoorlog
In een land dat wordt geregeerd door haat en honger
Ik leid de vervagende zielen
Als lichamen verdrinken in vlammen
De hele wereld is een begraafplaats
Een nieuwe orde is verspreid
Als een wrede catharsis
Dit is het begin van de
Warcurse
Echo ' s eeuwige roep van de dood
Haat is voor altijd.
Warcurse
Vrede, voor altijd verstoord
Geweld verovert de wereld
Dromen om te wissen
Degenen die ze voor altijd verachten.
Perverse ideologie
Van de laagste zonen van de grond
Ik kijk, altijd aanwezig
Lijdt aan elk ras.
Kijk eens in de spiegel.
En je zult mijn gezicht zien
Warcurse
Echo ' s eeuwige roep van de dood
Haat is voor altijd.
Warcurse
Vrede, voor altijd verstoord
Geweld verovert de wereld
Schuilkelders als de sirenes schreeuwen
Woorden om alle sterfelijke angst te verzachten
Til de zielen op aan het Duitse front.
Kadavers tellen op de verlorenen
Soldaten van haat, Nazi-leiders en burgers
Ik breng ze naar waar ze horen.
Want Ik heb vele oorlogen gezien
Ik heb honderd oproepen gehoord.
Redding is mijn naam, alarm!
Pure haat is in de lucht die ik adem
Pure haat.
Een ziekte die bekend staat als pure haat.
Abnormale wreedheid brengt geen overwinning op deze oorlog.
Pure haat, de wijze zag het aankomen.
Pure haat, de machtige verharde het pad
Pure haat.
Mijn kus des doods is een zegen, geen vloek.
De vloek leeft door en door en door en door.
En aan en aan en aan en aan en aan
En aan en aan en aan
Gggggrhhhh, eeuwig
Warcurse
Warcurse
Warcurse
Warcurse
Geweld verovert de wereld.