Kinky Friedman — High On Jesus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "High On Jesus" van Kinky Friedman.

Songteksten

Walking down Division street, I happened on to meet
A stranger with a package in his hand
He said, «Mister, if you follow me, rainbow colors you will see
I’ll take your head into the promised land»
Friend, I don’t need your stuff
My Jesus is enough
You see them colors bright
Why can’t you see the light?
Let’s get high on Jesus, high on Jesus
I believe that He was here in town
Flying high on Jesus, high on Jesus
I’m so high, I’m never coming down
One man buys a nickel sack, another buys a Cadillac
They both think they will drive their cares away
But neither thinks to lend a hand to help his struggling fellow man
They’d better buy their tickets now for judgment day
Oh friend, let’s try to score
For peace and not for war
For love and not for hate
Before it gets too late
Let’s get high on Jesus, high on Jesus
Ain’t you ever heard the Nashville sound?
Flying high on Jesus, high on Jesus
I guess my friend, the Lord still gets around
An angry mob confronted me by the university
«Down with this and down with that» they cried
A burning bottle in his hand
A long haired youth screamed, «Come on, man
The conscience of America has died»
Friend, I don’t get my kicks
Starting fires and throwing bricks
I pray someday you find
The gentle reason I’m
So high on Jesus, high on Jesus
They tried to put His body underground
Flashing high on Jesus, high on Jesus
But friend, you just can’t keep the good man down
Oh, let’s get high on Jesus, high on Jesus
They tried to put His body underground
Flashing high on Jesus, high on Jesus
But friend, you just can’t keep the good man down

Songtekstvertaling

Ik liep langs Division street, ik ontmoette hem.
Een vreemdeling met een pakje in zijn hand
Hij zei, "meneer, als u mij volgt, regenboog kleuren zult u zien
Ik neem je hoofd naar het Beloofde land.»
Vriend, Ik heb je spullen niet nodig.
Mijn Jezus is genoeg.
Je ziet de kleuren helder.
Waarom zie je het licht niet?
Laten we high worden van Jezus, high van Jezus
Ik geloof dat hij hier in de stad was.
Hoog op Jezus, hoog op Jezus
Ik ben zo high, ik kom nooit naar beneden
De ene koopt een stuiverzak, de andere een Cadillac.
Ze denken allebei dat ze hun zorgen wegjagen.
Maar geen van beide denkt een handje te helpen om zijn worstelende medemens te helpen.
Ze kunnen beter nu hun tickets kopen voor de dag des oordeels.
Oh vriend, laten we proberen te scoren
Voor vrede en niet voor oorlog
Voor liefde en niet voor haat.
Voordat het te laat is.
Laten we high worden van Jezus, high van Jezus
Heb je nooit het Nashville geluid gehoord?
Hoog op Jezus, hoog op Jezus
Ik denk dat mijn vriend, de Heer nog steeds rondloopt.
Een boze menigte confronteerde me met de universiteit.
"Weg met dit en weg met dat" riepen ze
Een brandende fles in zijn hand
Een langharige jongen schreeuwde, " Kom op, man
Het geweten van Amerika is dood.»
Vriend, Ik krijg mijn kick niet
Branden stichten en stenen gooien
Ik bid dat je op een dag
De zachte reden dat ik
Zo hoog op Jezus, hoog op Jezus
Ze probeerden zijn lichaam ondergronds te zetten.
Hoog op Jezus, hoog op Jezus
Maar vriend, je kunt de goede man niet binnen houden.
Oh, laten we high worden van Jezus, high van Jezus
Ze probeerden zijn lichaam ondergronds te zetten.
Hoog op Jezus, hoog op Jezus
Maar vriend, je kunt de goede man niet binnen houden.