Kinky Friedman — Carrying the Torch songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Carrying the Torch" van Kinky Friedman.

Songteksten

Did I hear you say you wished that you could leave her?
Has some foolish disagreement made you blind?
If you traveled round this world, you wouldn’t find another girl
To hold the candle to the guy you left behind.
And boy, she’s carrying the torch for you
Though solid tears may fall, you never know.
But on the day that you discover how much you really love her
You’ll find her love has never lost it’s glow.
She believed ya when you pledged her your devotion
When she watched you as you walked right out the door.
After all that she’s been through tonight she still believes in you
As she stands there all alone upon the shore.
And boy, she’s carrying the torch for you,
Though her heart may break, you never know.
But on the day that you discover how much you really love her
You’ll find her love has never lost it’s glow.
You know, I still remember the first time I ever saw her.
You see, I was coming home from overseas,
And well, she was just standing there as the ship was comin' in.
Well, she really stood out from the crowd, I can tell you that.
And the golden light of dawn was gleaming in her eyes.
Well, there’s some folks that call her proud,
And there’s some folks that call her wild,
And there’s some that even go so far as to call her free,
And then there’s some …
Well they just call her the statue of liberty!
And boy she’s carrying the torch for you
Thank you!
Her love light shines for all this world to see.
Thank you very much!
And on that day
Thank you!
You’ll find a way to love her
She wants you just to know you’re always free.

Songtekstvertaling

Hoorde ik je zeggen dat je wenste dat je haar kon verlaten?
Heeft een dwaze onenigheid je blind gemaakt?
Als je deze wereld rondreisde, zou je geen ander meisje vinden.
Om de kaars aan te steken voor de man die je achterliet.
En jongen, ze is verliefd op je.
Je weet maar nooit.
Maar op de dag dat je ontdekt hoeveel je echt van haar houdt
Je zult zien dat haar liefde nooit haar gloed heeft verloren.
Ze geloofde je toen je haar je toewijding beloofde.
Toen ze naar je keek toen je de deur uit liep.
Na alles wat ze vanavond heeft meegemaakt, gelooft ze nog steeds in jou.
Terwijl ze daar helemaal alleen aan de kust staat.
En jongen, ze is verliefd op je.,
Al breekt haar hart, Je weet maar nooit.
Maar op de dag dat je ontdekt hoeveel je echt van haar houdt
Je zult zien dat haar liefde nooit haar gloed heeft verloren.
Ik herinner me nog de eerste keer dat ik haar zag.
Ik kwam thuis uit het buitenland.,
Ze stond daar terwijl het schip binnenkwam.
Ze viel echt op uit de menigte, dat kan ik je wel vertellen.
En het gouden licht van de dageraad schitterde in haar ogen.
Sommige mensen noemen haar trots.,
En er zijn mensen die haar wild noemen.,
En er zijn er die zelfs zo ver gaan om haar vrij te noemen.,
En dan is er nog wat …
Ze noemen haar het Vrijheidsbeeld.
En jongen, ze is verliefd op je.
Dank je!
Haar liefdeslicht schijnt voor de hele wereld.
Hartelijk dank!
En op die dag
Dank je!
Je vindt wel een manier om van haar te houden.
Ze wil dat je weet dat je altijd vrij bent.