Kenneth Aaron Harris — Hurricane Truth songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hurricane Truth" van Kenneth Aaron Harris.

Songteksten

After the hurricane came, she came clean
«Well it’s time you hear about the rest of me
You can’t go, no you can’t ever leave
Well I love you so, but there’s just one thing
I got too much love for just one man
I got too much love for just one man
Well I know it’s hard, but please understand
I got too much love for just one man."
Well the lonely nights and the lonely days
Have a way of showing up across your face
And an eerie calm before the storm
She bit her lip, said «Here we go.»
«I got too much love for just one man
I got too much love for just one man
Well I know it’s hard but please understand
I got too much love for just one man»
Well I know you don’t believe it
But it was never my intention to leave you feeling so betrayed
With that look upon your face
And I love you but you need to know
Before that this can go on
I don’t belong to anyone
I don’t belong to anyone
This world, this world it gets a bit too small for me
Too much love for just one man
I got too much love for just one man
Well I know it’s hard but please understand
I got too much love for just one man
Too much love for just one man
I got too much love for just one man
Well I know it’s hard but please understand
I got too much love for just one man."

Songtekstvertaling

Nadat de orkaan kwam, vertelde ze alles.
"Het wordt tijd dat je over de rest van mij hoort
Je kunt niet gaan, je kunt nooit weggaan.
Ik hou zoveel van je, maar er is één ding.
Ik heb te veel liefde voor één man.
Ik heb te veel liefde voor één man.
Ik weet dat het moeilijk is, maar begrijp het alsjeblieft.
Ik heb te veel liefde voor één man."
De eenzame nachten en de eenzame dagen
Heb een manier om op te duiken over je gezicht
En een angstaanjagende kalmte voor de storm
Ze beet op haar lip en zei:»
"Ik heb te veel liefde voor slechts één man
Ik heb te veel liefde voor één man.
Ik weet dat het moeilijk is, maar begrijp het alsjeblieft.
Ik heb te veel liefde voor één man.»
Ik weet dat je het niet gelooft.
Maar het was nooit mijn bedoeling om je zo verraden te laten voelen.
Met die blik op je gezicht
En ik hou van je maar je moet weten
Voordat dit kan doorgaan
Ik ben van niemand.
Ik ben van niemand.
Deze wereld, deze wereld wordt een beetje te klein voor mij.
Te veel liefde voor slechts één man
Ik heb te veel liefde voor één man.
Ik weet dat het moeilijk is, maar begrijp het alsjeblieft.
Ik heb te veel liefde voor één man.
Te veel liefde voor slechts één man
Ik heb te veel liefde voor één man.
Ik weet dat het moeilijk is, maar begrijp het alsjeblieft.
Ik heb te veel liefde voor één man."