Kenneth Aaron Harris — Home Sweet Home songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Home Sweet Home" van Kenneth Aaron Harris.

Songteksten

An open road and a southern wind
Took me off my course somewhere i never should have been
And i miss my folks and i miss my friends
But i think it’s you that i will miss most in the end
A cold mid-western storm starts to blow
A voice down in my sould said time to go
Across the jagged mountains to the sea that shaped their stones
To a sleepy southern town that seemed to hide out on the coast
That we call home
Home sweet home
With a boastful heart and a lack of common sense
Don’t know how i found something so many others miss
Such simple times til we complicated them
But we won’t lie awake at night and think what might have been
Fading southern ghost said time to go
Flooded summer streets time to leave
So we fell into the ocean
Drifted up the coast
Washed up in a town they say would swallow us up whole
That we call home
Home sweet home
And new starts cold hearts we got in return
Seems a shame the hard way’s just one way that i learn
This cut-throat business is none of my concern
I could sit back quietly and watch this city
Watch this city
Watch this city burn
Cos this town it feeds on dreams and it’s time to leave
The bright lights and the tourist traps said don’t come back
So we follow in our headlights into the great unknown
Looking for something that we could not find on our own that we call home
Home sweet home
That we call home
Home sweet home

Songtekstvertaling

Een open weg en een zuidelijke wind
Het haalde me uit mijn koers ergens waar ik nooit had moeten zijn.
Ik mis m 'n ouders en M' n vrienden.
Maar ik denk dat jij het bent die ik het meest zal missen op het einde.
Een koude Mid-western storm begint op te blazen
Een stem naar beneden in mijn sould zei tijd om te gaan
Over de gekartelde bergen naar de zee die hun stenen gevormd hebben.
Naar een slaperige zuidelijke stad die zich leek te verbergen aan de kust
Dat noemen we thuis.
Oost west, thuis best
Met een trots hart en een gebrek aan gezond verstand
Ik weet niet hoe ik iets heb gevonden wat zoveel anderen missen.
Zo ' n eenvoudige tijd tot we ze ingewikkeld maakten.
Maar we zullen ' s nachts niet wakker liggen en denken wat er had kunnen zijn.
Vervagen Zuidelijke Geest zei tijd om te gaan
Overstroomde zomerstraten tijd om te vertrekken
Dus vielen we in de oceaan.
Dreef langs de kust
Aangespoeld in een stad waarvan ze zeggen dat ze ons helemaal zouden opslokken.
Dat noemen we thuis.
Oost west, thuis best
En nieuwe start koude harten kregen we in ruil
Het lijkt een schande de harde manier is maar een manier waarop ik leer
Die moordzaak gaat mij niets aan.
Ik kan rustig achterover leunen en naar deze stad kijken.
Let op deze stad.
Bekijk deze stad branden
Want deze stad voedt zich met dromen en het is tijd om te vertrekken
De felle lichten en de toeristenvallen zeiden niet terug te komen
Dus we volgen in onze koplampen het grote onbekende
Op zoek naar iets dat we niet zelf konden vinden dat we thuis noemen
Oost west, thuis best
Dat noemen we thuis.
Oost west, thuis best