Keni Thomas — Free songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Free" van Keni Thomas.

Songteksten

She was 21 with a rock n roll soul
cutting her teeth on that rebel radio.
Sounded like Emmy Lou Harris and the Rolling Stones
Searching for the beat in the heart of the nation
Founding her sound like a sweet salvation
Someday soon that sound’s gonna carry her home
She had 27 dollars and 17 cents
She filled up the tank she has been back since
(she said)
Chorus
I’m free to do what I wanna
Free yeah I think I’m gonna
Free to do what I was born to do
He was just a kid
working the grave yard shift
his whole world changed
when she rolled in
she said so much
without so much as saying a word
Believe me he heard
'Cuz he left that job at 7 AM
been chasing his dreams now ever since then
he said I’m free… chorus
I think it’s been about ½ dozen years
¼ million miles and we’re still out here
no matter where we go I know we’re never alone
'cuz we’re all part of a big ole race
of chasing our dreams and by God’s Grace
Someday, somewhere, somehow
we’re gonna find our way home
Chorus
We’re all free to do what we wanna
Free yeah I think we oughta
Be free to do what we were born to do
How 'bout you?

Songtekstvertaling

Ze was 21 met een rock - ' N-Roll soul.
haar tanden snijden op die rebellenradio.
Het klonk als Emmy Lou Harris en The Rolling Stones.
Op zoek naar de hartslag in het hart van de natie
Haar stichten klinkt als een zoete redding
Ooit zal dat geluid haar naar huis dragen.
Ze had 27 dollar en 17 cent.
Ze heeft de tank gevuld.
(ze zei)
Chorus
Ik ben vrij om te doen wat Ik wil.
Vrij Ja ik denk dat ik ga
Vrij om te doen waarvoor ik geboren ben
Hij was nog maar een kind.
werken in de grafploegen
zijn hele wereld veranderde.
toen ze binnenkwam
ze zei zoveel.
zonder ook maar een woord te zeggen.
Geloof me, hij heeft het gehoord.
Want hij verliet die baan om 7 uur.
sindsdien achtervolgt hij zijn dromen.
hij zei dat ik vrij ben.
Ik denk dat het ongeveer ½ dozijn jaar geleden is.
0,25 miljoen mijl en we zijn nog steeds hier
waar we ook heen gaan Ik weet dat we nooit alleen zijn
omdat we allemaal deel uitmaken van een grote ole race
om onze dromen na te jagen en door Gods genade
Op een dag, ergens, op een of andere manier
we zullen onze weg naar huis vinden.
Chorus
We zijn allemaal vrij om te doen wat we willen.
Ik denk dat we moeten gaan.
Wees vrij om te doen waarvoor we geboren zijn.
En jij?