Keni Thomas — Billboards For Jesus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Billboards For Jesus" van Keni Thomas.

Songteksten

They put a new sign up today
Where everyone could read it
The folks who paid to have it made
Must think that I need it
It was selling Sunday service
Been a long time since I’ve been
Sign said, «Are you man enough
to walk along with Him?»
Billboards for Jesus. Is that how its gonna be?
Try and sell religion on a sinner just like me
Am I man enough? Am I strong enough?
I’m thinking, «Who the hell are they?
Don’t need your billboards for Jesus
To show me the way.»
Come next Sunday morning
I found myself in church
I walked in a cynic
But at least that sign had worked
My heart was worn and leathered
My attitude was tough
When the preacher man he asked me
«Son, how’d you hear about us?»
I told him
Billboards for Jesus that’s how it came to be
Took a sign for me to find
My way down on my knees
Am I man enough, am I strong enough?
Lord, I hope and pray
Billboards for Jesus show me the way
We got hurricanes
and heartache pains
Brothers in Iraq
A world in need of rescue
And friends who won’t come back
But our doors are like His arms
Wide open every day
If your hurting
Come inside my friend
I’ll gladly show the way (I'll be your)
Billboard for Jesus, that’s how its gonna be
Gotta tell somebody else
Just what He’s done for me
Am I strong enough, Am I man enough?
Lord, I hope and pray
Billboards for Jesus, show me the way.

Songtekstvertaling

Ze hebben vandaag een nieuw bord geplaatst.
Waar iedereen het kon lezen
De mensen die betaalden om het te laten maken
Ik moet denken dat ik het nodig heb.
Het verkocht de zondagsdienst.
Het is lang geleden dat ik
Op het bord stond: "ben je mans genoeg?
om met hem mee te lopen?»
Reclameborden voor Jezus. Gaat het zo?
Probeer religie te verkopen aan een zondaar, net als ik.
Ben ik mans genoeg? Ben ik sterk genoeg?
Ik denk: "wie zijn dat?
Ik heb je reclameborden voor Jezus niet nodig.
Om me de weg te wijzen.»
Kom volgende zondagochtend.
Ik was in de kerk.
Ik liep in een cynicus
Maar dat bord had tenminste gewerkt.
Mijn hart was versleten en verweerd.
Mijn houding was zwaar.
Toen de predikant man vroeg hij me
"Zoon, hoe heb je over ons gehoord?»
Ik heb het hem verteld.
Billboards voor Jezus zo is het gekomen
Ik moest een teken vinden.
Mijn weg naar beneden op mijn knieën
Ben ik mans genoeg, ben ik sterk genoeg?
Heer, Ik hoop en bid
Billboards voor Jezus wijzen me de weg
We hebben orkanen.
en pijn in het hart
Broeders in Irak
Een wereld die hulp nodig heeft
En vrienden die niet terugkomen
Maar onze deuren zijn als zijn armen.
Elke dag wijd open
Als je pijn hebt
Kom binnen mijn vriend
Ik zal je graag de weg wijzen.)
Billboard voor Jezus, zo zal het zijn
Ik moet het iemand anders vertellen.
Net wat hij voor mij heeft gedaan.
Ben ik sterk genoeg, ben ik mans genoeg?
Heer, Ik hoop en bid
Billboards voor Jezus, wijs me de weg.