Kataklysm — Era of the merciless songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Era of the merciless" van Kataklysm.

Songteksten

Listen as I dictate the future
This republic most come to an end!
Proclaim the emperor
To lead the people
And give this land the fruits of the world
Together we shall stand
At the height of majesty
Strength and honor for the glory of Rome
One day we will roam
There’s no forgiveness
In the era of the mercyless
I’ve seen it in the eyes of the gods
I’ve seen the birth of a new world
Preach the truth — Preach the logic
Strength and honor for the glory of Rome
One day we will roam
There’s no forgiveness
In the era of the mercyless
«I Julius Ceasar will free Rome
From its corruption
And only then will our children prosper»
Set forth legions of Rome
To conquer this world in vein with blade
Strength and honor for the glory of Rome
One day we will roam
There’s no forgiveness
In the era of the mercyless
«Roma Victor!»

Songtekstvertaling

Luister zoals ik de toekomst dicteer.
Aan deze republiek komt een einde.
Roep de keizer uit.
Om de mensen te leiden
En geef dit land de vruchten van de wereld
Samen zullen we staan
Op het hoogtepunt van majesteit
Kracht en eer voor de glorie van Rome
Op een dag zullen we zwerven
Er is geen vergiffenis.
In het tijdperk van de meedogenloze
Ik heb het gezien in de ogen van de goden
Ik heb de geboorte van een nieuwe wereld gezien.
Predik de waarheid-Predik de logica
Kracht en eer voor de glorie van Rome
Op een dag zullen we zwerven
Er is geen vergiffenis.
In het tijdperk van de meedogenloze
"I Julius Caesar zal Rome bevrijden
Van de corruptie
En alleen dan zullen onze kinderen bloeien»
Legioenen van Rome
Om deze wereld te veroveren met een zwaard
Kracht en eer voor de glorie van Rome
Op een dag zullen we zwerven
Er is geen vergiffenis.
In het tijdperk van de meedogenloze
"Roma Victor!»