Kat Edmonson — Nobody Knows That songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nobody Knows That" van Kat Edmonson.

Songteksten

Morning comes and you awake
and think of her with every move you make.
Nobody knows that but me.
And when youre turning out your light
you dream the day youre gonna hold her tight.
Nobody knows that but me.
Im the one that you tell.
You say I understand you so well.
Well, I understand perfectly.
Cause you dont know that every day
Im wishing I could steal your heart away.
Nobody knows that but me.
(Piano solo)
You worry she
might suspect
that youre not actually perfect.
You are so perfect to me.
And you dont know that in the end
I was hoping we were more than friends.
Nobody knows that.
Nobody knows that.
Nobody knows that but me.

Songtekstvertaling

De ochtend komt en je bent wakker
en denk aan haar met elke beweging die je maakt.
Niemand weet dat, behalve ik.
En als je je licht uit doet
je droomt de dag dat je haar stevig vasthoudt.
Niemand weet dat, behalve ik.
Ik ben degene die je vertelt.
Je zegt dat ik je zo goed begrijp.
Ik begrijp het volkomen.
Want dat Weet je niet elke dag.
Ik wou dat ik je hart kon stelen.
Niemand weet dat, behalve ik.
(Piano solo)
Je maakt je zorgen.
zou kunnen vermoeden
dat je niet echt perfect bent.
Je bent zo perfect voor me.
En dat Weet je niet op het einde
Ik hoopte dat we meer dan vrienden waren.
Niemand weet dat.
Niemand weet dat.
Niemand weet dat, behalve ik.